Školy

 slu-pn

Sluníčko

MŠ Spořilovská
Roztocká 994, 51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 072
e-mail: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz

 kam-pn

Kamarádka 

MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz

 bro-pn

Brouček

MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz

 

Aktuality z MŠ
  • Vážení rodiče, problémy s nárůstem výskytu onemocnění COVID-19 se dotkly také naší mateřské školy. Chtěla bych velice poděkovat všem rodičům, u kterých to bylo možné a nechali si své dítě doma, za jejich ochotu a maximální snahu vyjít nám vstříc (většinou maminky na rodičovské dovolené s druhým dítětem nebo na OČR se školáčkem). Nemalou měrou nám tak přispíváte k vypořádání se s touto nelehkou situací, pomáháte nám udržet chod školy, aniž bychom ji museli zcela uzavřít, neboť jsou stále mezi Vámi i pracující rodiče, kteří nemají zkrátka na výběr a nemohou si zajistit hlídání dětí, nebo pracují v profesích, které jsou v současné době pro nás všechny velmi důležité. Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání této nelehké situace. Ředitelka školy  

  • Děkujeme jilemnické firmě NK Design  za provedení bezplatné polymerické dezinfekce prostor pracoviště Zámecká, která proběhla dne 27. 10. 2020.    http://www.nkdesign.cz/

  • Vážení rodiče, do odvolání se ruší veškeré plánované akce (př. fotografování atp.) školy a jednotlivých pracovišť.

  • Informace KHS ke karanténě naleznete zde: KHS info pro rodiče   Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, kterým se musí řídit ordinace praktických lékařů a pediatrů. Pro ty, kteří nechtějí dlouhý text číst, shrnuto velkým písmem (bez mého dalšího komentáře). VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ OSOBY BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝM JE UVALENA KARANTÉNA PRO KONTAKT S COVID -19, SE MUSÍ PODROBIT TESTU K JEJÍMU UKONČENÍ.    Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

  • V souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že provoz mateřské školy bude přerušen   od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021   provoz začíná v pondělí 4. 1. 2021   Vánoce přerušení 2020

  • Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Žádost-o-přijetí-do-MŠ-2020