Školy

slu-pn

Sluníčko

MŠ Roztocká
Roztocká 994, 51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 072
e-mail: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz

 kam-pn

 

Kamarádka 

MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz

  bro-pnlogo_horizontalni

Brouček

MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz

 

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Roztocká – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Čtěte více zde: http://msjilemnice.cz/slunicko/nase-tridy/1-trida-mysicky/

 

Aktuality z MŠ
  • Vážení rodiče, od 1. 9. 2024 dochází k úpravě platby za předškolní vzdělávání na výši 650,-Kč / měsíc. Více zde: Úplata v MŠ 2024

  • Vážení rodiče, z důvodu stavebních prací v MŠ Zámecká bude prázdninový provoz probíhat pouze na pracovišti Roztocká 994, provoz zajištují jednotlivá pracoviště takto: od 7. 2023 do 26. 7. 2024 provoz zajišťuje pracoviště Valteřická a  Zámecká od 29. 7. 2023 do 23. 8. 2024 provoz zajišťuje pracoviště Roztocká a Valteřická od 26. 8. 2023 budou otevřena všechna pracoviště (v případě nedokončených stavebních prací na pracovišti Zámecká, bude provoz v MŠ Roztocká i pro děti ze Zámecké) 9. 2024 zahájení školního roku  

  • Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

  • Organizace školního roku 2023/2024 V pátek 29. září 2023 MŠ uzavřena Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 (omezený provoz) Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vzdělávání začne ve středu 3. ledna 2024 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. – 3. 3. 2024 (omezený provoz) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (MŠ uzavřena)

  • Díky finanční podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO a ve spolupráci se zřizovatelem naše škola od 1. června do 30. srpna provozovala vzdělávací skupinu pro ukrajinské děti ve věku      3 – 6 let v prostorech bývalého gymnázia. Všichni víme, co se od konce února děje na Ukrajině… A protože jsme chtěli alespoň trochu ukrajinským rodičům a jejich dětem pomoci, vznikla právě tato skupinka. Začátky byly opravdu hodně těžké. Děti neuměly slovo česky, my neuměli slovo ukrajinsky. S učitelkami z Ukrajiny, které nám ve skupince pomáhaly, jsme se celkem domluvily. A když bylo nejhůř, pomohl “strýček“ Google. Kromě jazykové bariéry nás čekal nelehký úkol. A to naučit se s těmito dětmi pracovat a být velice trpělivý. Oproti českým dětem jsou ty ukrajinské živější a nespoutanější. Chvíli nám to dalo, ale nakonec se nám tu společnou cestičku podařilo najít. Denní program byl podobný jako v běžné mateřské škole. Děti měly z finančních prostředků Nadačního fondu ŠKODA AUTO hrazen též pitný režim a stravu, kterou nám dovážela Domácí pečovatelská služba z našich školkových kuchyní. Po ukončení provozu adaptační vzdělávací skupiny byly děti přijaty do běžných tříd naší mateřské školy. Nyní po měsíci září můžeme říci, že letní skupina byla pro ukrajinské děti velkým přínosem nejen v oblasti adaptace, ale adaptační léto nám i ukrajinským dětem přineslo nové poznatky, zajímavé zkušenosti a mnoho zážitků. Děkujeme touto cestou všem aktérům, kteří se na vzniku a realizaci projektu podíleli a našim malým ukrajinským předškolákům přejeme spoustu dnů plných příjemných maličkostí.                                                                            Marcela Lízrová      

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.   

  • Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne. V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení. Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole. Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

  • Stravné a školné Informace k platbám stravného a školného Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600. Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců. Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol. Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba. Měsíční platby: Stravné 1 100,- Školné     500,- Celkem 1 600,- Děti s odkladem školní docházky platí 1 300,- stravné, školné neplatí. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 1 100,- stravné, školné neplatí.