Školy

 slu-pn

Sluníčko

MŠ Spořilovská
Roztocká 994, 51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 072
e-mail: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz

 kam-pn

Kamarádka 

MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz

 bro-pn

Brouček

MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz

 

Aktuality z MŠ
  • Vážení rodiče, dle nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají provozy mateřských škol. Z tohoto důvodu se uzavírají pracoviště Spořilovská a Valteřická. K ošetřovnému si vyplníte čestné prohlášení na stránkách ČSSZ – dostupné na odkaze níže. Další informace naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Pracoviště Zámecká bude zajišťovat péči pouze dětem rodičů Integrovaného záchranného systému (lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté…). Tito zákonní zástupci nahlásí docházku svého dítěte e-mailem ředitelce školy: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz  (do zprávy prosím uveďte: jméno, příjmení dítěte a zákonného zástupce, zaměstnavatel, lékařská praxe, od kdy bude dítě chodit), dále vše ve stejném režimu při běžné docházce. Děkujeme za pochopení.    

  • Z karanténních důvodů je pracoviště Spořilovská od 19. 2. do 26. 2. 2021 uzavřeno. Více informací naleznete zde http://msjilemnice.cz/slunicko/2021/02/18/uzavreni-provozu-pracoviste-sporilovska/      

  • Vážení rodiče, pro školní rok 2021/2022 má škola v plánu otevřít třídu pro děti s logopedickou vadou (logopedická třída) na pracovišti Spořilovská. Děti mohou do této třídy chodit po celou dobu docházky do MŠ, budou-li to s ohledem na svůj vývoj potřebovat a poradenské zařízení k tomu vydá potřebné doporučení. K přijetí do této třídy bude potřeba doložit platné písemné doporučení zapisovaného dítěte od školského poradenského zařízení nebo speciálně-pedagogického centra zaměřeného na vady řeči, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do třídy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), dále stanoven minimálně 2. stupeň podpůrných opatření a diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza. V případě Vašeho zájmu o přijetí dítěte do logopedické třídy, kontaktujte ředitelku školy na tel č.: 739000033. Řeč má úzkou souvislost s budoucí školní úspěšností dítěte, do které se mohou případné nedostatky v řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě nepíše to, co slyší, ale to, jak samo mluví, mohou tak váznout čtenářské dovednosti a vše se promítá i do ostatních vyučovacích předmětů. Logopedická třída je určena výhradně pro děti s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné mateřské školy. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doložení doporučení školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce. V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných činností a aktivit, které mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytovaná individuální logopedická péče, která je šitá na míru každému dítěti podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Dále je logopedická péče součástí každodenního rytmu dne – rozvoj obratnosti mluvidel, vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační cvičení.

  • VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ – KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ MAP Jilemnicko II. Vás zve na webinář s Veronikou Šancovou, lektorkou digitálních kompetencí a podnikavosti, která založila organizaci Prototýpci, jenž povzbuzuje děti k realizaci vlastních nápadů. Sedí Vaše dítě pořád u počítače? Hraje neustále hry na mobilu a mrhá svým časem? Trávíte hodiny nastavováním pravidel a jejich kontrolou? Pak přijďte na náš webinář! Ukážeme si konkrétní digitální nástroje, které jsou natolik jednoduché a atraktivní, že budou bavit rodiče i děti. Nabídneme vám jednoduché principy a rady, jak u dětí trvale budovat kreativní přístup k technologiím bez větší námahy, bez represí a hlavně pozitivně. Datum: 10. února 2021 Čas: 16:30 – 18:30 hodin Určeno pro: RODIČE (i s dětmi) – ZDARMA Místo: online – odkaz bude zaslán po přihlášení několik dní předem Na webinář je potřeba se přihlásit  ZDE  do 9. 2. 2021  

  • Stravné a školné Informace k platbám stravného a školného Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600. Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců. Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol. Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba. Měsíční platby: Stravné 800,- Školné 450,- Celkem 1250,- Děti s odkladem školní docházky platí 850,- stravné, školné neplatí. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 800,- stravné, školné neplatí.

  • Žádost o přijetí do MŠ

  • Vážení rodiče, problémy s nárůstem výskytu onemocnění COVID-19 se dotkly také naší mateřské školy. Chtěla bych velice poděkovat všem rodičům, u kterých to bylo možné a nechali si své dítě doma, za jejich ochotu a maximální snahu vyjít nám vstříc (většinou maminky na rodičovské dovolené s druhým dítětem nebo na OČR se školáčkem). Nemalou měrou nám tak přispíváte k vypořádání se s touto nelehkou situací, pomáháte nám udržet chod školy, aniž bychom ji museli zcela uzavřít, neboť jsou stále mezi Vámi i pracující rodiče, kteří nemají zkrátka na výběr a nemohou si zajistit hlídání dětí, nebo pracují v profesích, které jsou v současné době pro nás všechny velmi důležité. Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání této nelehké situace. Ředitelka školy  

  • Děkujeme jilemnické firmě NK Design  za provedení bezplatné polymerické dezinfekce prostor pracoviště Zámecká, která proběhla dne 27. 10. 2020.    http://www.nkdesign.cz/

  • Vážení rodiče, do odvolání se ruší veškeré plánované akce (př. fotografování atp.) školy a jednotlivých pracovišť.

  • Informace KHS ke karanténě naleznete zde: KHS info pro rodiče   Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, kterým se musí řídit ordinace praktických lékařů a pediatrů. Pro ty, kteří nechtějí dlouhý text číst, shrnuto velkým písmem (bez mého dalšího komentáře). VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ OSOBY BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝM JE UVALENA KARANTÉNA PRO KONTAKT S COVID -19, SE MUSÍ PODROBIT TESTU K JEJÍMU UKONČENÍ.    Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí