Školy

 slu-pn

Sluníčko

MŠ Roztocká
Roztocká 994, 51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 072
e-mail: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz

 kam-pn

Kamarádka 

MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz

 bro-pn

Brouček

MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz

 

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Roztocká – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Čtěte více zde: http://msjilemnice.cz/slunicko/nase-tridy/1-trida-mysicky/

 

Aktuality z MŠ
  • Seznam přijatých ukrajinských dětí pod registračním číslem: Список прийнятих українських дітей за реєстраційним номером: Spysok pryynyatykh ukrayinsʹkykh ditey za reyestratsiynym nomerom: U01/22 U06/22 U02/22 U07/22 U03/22 U08/22 U04/22 U09/22 U05/22 U10/22 Adaptační den ve školce je stanoven na 30. 8. 2022 od 9 do 11 hodin. Адаптаційний день у дитячому садку призначено на 30 серпня 2022 року з 9:00 до 11:00. Adaptatsiynyy denʹ u dytyachomu sadku pryznacheno na 30 serpnya 2022 roku z 9:00 do 11:00.  

  • Schůzka s rodiči nově přijatých dětí Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se koná: 14. 6. 2022 v 15,00 hod. na všech pracovištích.   Z organizačních důvodů je možná účast pouze jednoho zákonného zástupce bez dětí.

  • Vážení rodiče, sdílíme nabídku kurzu pro budoucí prvňáčky od Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra Semily. KURZ pro předškoláky 2022  

  • ДИТЯЧИЙ САДОК – ДОШКІЛЬНА ОСВІТА MŠ-UKRAJINSKÉ DĚTI, ДИТЯЧИЙ САДОК – ДОШКІЛЬНА ОСВІТА PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

  • Vážení rodiče, v souvislosti s epidemiologickou situací Vás o případné karanténě Vašeho dítěte, třídy nebo pracoviště budeme informovat prostřednictvím SMS a emailových zpráv. Děkujeme za pochopení. Komu nebude nařízena karanténa Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které: nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.   Nároky založené zákonem o krizovém ošetřovném mohou vznikat v období od 1. 11. 2021, kdy jejich vznik a trvání je závislé na době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28. února 2022. Mimořádná opatření mohou být v daném období opakovaně nařizována. Krizové ošetřovné se vztahuje na případy, kdy je třeba pečovat: dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby, a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a dítě proto nemůže docházet do školy, Uplatnění nároku na ošetřovné Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“, který bude dostupný na ePortálu ČSSZ, kde budou také uvedeny podrobné informace pro jeho vyplnění. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=728253758

  • Úplata za předškolní vzdělávání – prosinec 2021   podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, dle § 6 odstavce 5, se úplata za školné v měsíci prosinci 2021 stanovuje takto: Děti, které do mateřské školy dochází a jsou vzdělávány v posledním ročníku předškolního vzdělávání – úplata 0 Kč. Ostatní děti vzhledem k přerušení provozu o vánočních prázdninách budou v tomto měsíci platit úplatu 315,- Kč.   V Jilemnici dne 20. 12. 2021 Mgr. Monika Králová ředitelka školy

  • Vážení rodiče, provoz Mateřské školy bude přerušen od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. MŠ budou opět otevřeny v pondělí 3. 1. 2022. Přerušení provozu Vánoce

  • Informace KHS ke karanténě naleznete zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/karantena-izolace-pece-o-pacienty-v-domaci-prostredi Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, Nařízení podmínek poslání osob do izolace https://covid.gov.cz/opatreni/zdravotnicka-socialni-zarizeni/narizeni-podminek-poslani-osob-do-izolace  

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.   

  • Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne. V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení. Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole. Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

Naši sponzoři

Občanské sdružení Sluníčko
DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí