1. třída – Myšičky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jitka Nosková, Mgr. Lucie Čadanová, Miroslava Zimčáková a Milada Tužová

Třídní mobil: 704973201

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Spořilovská – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. V případě potřeby konzultujeme postup s klinickou logopedkou.

Vzděláváme děti se širokým spektrem speciálních potřeb (ADHD, vývojová dysfázie, vady řeči, výrazně narušený psychomotorický vývoj, můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS). Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (max. 8) je samozřejmostí individuální péče věnovaná každému z dětí.

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou dítěte. Při předávání dětí každodenně s rodiči konzultujeme pokroky, úspěchy a neúspěchy dětí. Zvláště rodiče dětí s PAS vítají rady a tipy k nastavení potřebného režimu a k užívání komunikačních kartiček a piktogramů. Všichni rodiče mají, nejlépe po předchozí domluvě, možnost navštívit třídu v průběhu denního programu. Této možnosti využívají především zpočátku při adaptaci dětí, která může vzhledem k jejich specifickým potížím trvat i delší dobu.

Variabilita prostředí třídy umožňuje naplňovat nejrůznější potřeby dětí.  Používáme relaxační koutky, prostory pro individuální práci větších dětí v předškolním věku, pro pohybově zdatnější děti jsou k dispozici žebřiny, lavičky a pro všechny v rámci tělovýchovných chvilek nejrůznější pomůcky – smyslové chodníčky, rehabilitační míče, prolézací tunely…Pomůcky a hračky jsou obměňovány a připravovány podle aktuálních potřeb jednotlivých dětí.

Respektujeme zájmy a možnosti dětí a zaměřujeme se jak na uspokojování jejich základních potřeb, tak i na rozvíjení jejich komunikačních, sociálních, stravovacích a hygienických návyků, dbáme na rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vždy s ohledem na schopnosti a limity dítěte.

Podle potřeby zajišťujeme canisterapii, návštěvy bazénu a solné jeskyně, pravidelně zařazujeme společné hudební a výtvarné aktivity. V podporujícím prostředí třídy dokáží naše děti navazovat a prožívat vzájemné vztahy mezi sebou i s učitelkami a rozvíjet se k užitku, spokojenosti a radosti všech.

 

 

Aktuality 1. třída Myšičky
  • Ve třídě Myšiček jsou samé šikovné děti, které dobře vědí, že máme čtyři roční období. A když jednoho dne skončila zima, všichni věděli, co bude následovat – přeci jaro! A protože zima se letos vzdala své vlády velmi rychle, mohli jsme s dětmi již z kraje března pozorovat vyrážející bledule a sněženky v zahrádkách v okolí školky. Děti se naučily rozeznávat rozdíly mezi prvními kytičkami a také to, že většina z nich má v zemi cibulky. S příchodem dalších jarních dní jsme poznávali krokusy, narcisy a tulipány. Děti si pamatovaly, ve kterých zahrádkách jsou k vidění nejkrásnější barvy, těšily se na procházky a zdaleka hlásily každý nový objev. Naučily se hru s písničkou „Uvíjíme věneček“ a všechny se střídaly v nošení košíku a sbírání kytiček od kamarádů. Každý věděl, jak se jmenuje jeho kytička, kterou vkládá do košíku. Každý si vyrobil svůj malý záhonek tulipánů na papírové čtvrtce a tulipán z roličky papíru. Tato kytka se prostě stala u Myšiček hitem letošního jara! Před Velikonocemi jsme již tradičně navštívili velikonoční dílny ve Vrchlabí, odkud si děti odnesly šest krásných výrobků na velikonoční motivy. S tvořením dětem pomáhaly šikovné slečny z vrchlabských škol a naše děti si zaslouží velkou pochvalu za to, jak krásně spolupracovaly, komunikovaly a byly samostatné. Cesta autobusem pak byla odměnou a třešničkou jako vždycky. V dalších dnech děti zdobily velikonoční vajíčka i ve školce. Ačkoliv jsme měli plnou mísu vejdumků, zdálo se, že jich nebude dost, jak šla všem práce od ruky. Přišel květen a s ním svátek všech maminek. Děti vyráběly pro své maminky krásná veliká srdce. V průběhu tvoření uplatnily všechny výtvarné dovednosti, kterým se průběžně učíme od začátku školního roku – vystřihování, malování barvami i nalepování. Všechny děti své výtvarné schopnosti neustále pomalu zlepšují, někdo je trpělivý více, jiný zase méně, ale nakonec mají všichni ze svých výtvorů obrovskou radost. Dalším oblíbeným tématem ve třídě Myšiček jsou domácí zvířata. Většina dětí již běžná domácí zvířata dobře zná, a tak jsme jednotlivé druhy zvířat nejen rozeznávali na obrázcích, ale také jsme s nimi dělali nejrůznější kejkle – vytleskávali jsme a počítali slabiky, které se v názvu zvířátek ukrývají, stejně jako se zvířátka dají napodobit v moha cvicích při dopolední rozcvičce. Děti si hrály na kouzelníky a začarovávaly se v kozičky, kravičky, ovečky, pejsky a další čtyřnožce i opeřené dvounožce, kteří pobíhali po třídě a někdy bylo těžké je pochytat…A samozřejmě jsme zvířátka opět vytvářeli s pomocí nůžek, pastelek a barviček. V průběhu jara jsme dvakrát navštívili divadélko ve školce a děti se moc hezky chovaly (občasné nadšené povykování a vyskakování se připouští) a snažily se sledovat děj – moderní umění bývá někdy náročné ((-: A tak jako po celý rok, i během jara se děti neustále zdokonalovaly v umění být dobrým kamarádem. Společně si hrály, společně poznávaly přírodu i město, trávily společné chvíle při jídle u stolu. Nezřídka se poškorpily, a hned byla příležitost se omluvit a udobřit. Nyní se již těšíme na nadcházející léto i prázdniny, kdy se ale nerozloučíme nadlouho. Čekají nás další společná dobrodružství, více odpočinkových aktivit a určitě se vypravíme i na výlety.

  • Krásný, zážitkový program „Dravci a sovy“ proběhne v pátek dne 14. 6. 2024 od 11.00 hod. na zahradě MŠ Roztocká. Vybíráme 100 Kč,-

  • Ve středu dne 12. 6. 2024 proběhne v MŠ Roztocká vyšetření zraku, pro předem přihlášené děti. Cena vyšetření činí 200 Kč,-.

  • V pondělí dne 6. 5. 2024 přivítáme v MŠ Divadélko s pohádkou „Nádherné úterý“. Vybíráme 70 Kč.

  • Ve čtvrtek dne 14. 12. 2023 v 9. 30 hod. přivítáme v MŠ divadélko Rolnička s pohádkou „Vánoční příběh“. Vybíráme 60 Kč.

  • V úterý 5. 12. 2023 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

  • Měsíc listopad byl pro naši třídu velmi náročný z důvodu rekonstrukce. I když jsme měli náhradní zázemí v jiné třídě, pro některé děti nastala těžká nepřehledná situace. Místnost jsme sdíleli ještě s dětmi z Veverek. V jiném prostředí se obtížněji dodržovala nastavená pravidla a rituály, na které jsou děti zvyklé. I za těchto podmínek jsme situaci zvládli. Během měsíce jsme několikrát podnikli cestu vlakem. Všechny děti si výlety užívaly. Ve vlaku si děti vybíraly svá oblíbená místa u okna a pozorovaly měnící se krajinu, která při každé jízdě byla něčím jiným zajímavá. Často se stávalo, že by dětem nevadilo projíždět se bezstarostně celý den. V tomto měsíci jsme se již tradičně zúčastnili vánočních dílen ve Vrchlabí, kde si děti měly možnost vyrobit drobné dárečky na Vánoce. Děti se tak naladily vánoční atmosférou, poslechem koled i vůněmi, které k Vánocům patří. Při odchodu domů s radostí ukazovaly své výrobky maminkám a těšily se z pochvaly, jak jsou šikovné. Radujeme se z prvního napadaného sněhu a z překrásně zasněžené krajiny. Budeme se těšit do dalšího měsíce, který si užijeme už nastálo ve své třídě v poklidu vánoční atmosféry a kouzla Vánoc. V následujícím měsíci bychom si všichni moc přáli prožívat klid i pohodu v naší čisťoučké, uklizené třídě a připravovat se na nejkrásnější dny pro děti v roce kouzelného období – Vánoc.

  • Třída Myšiček na Krakonošově trojboji v Semilech. Krakonošova trojboje se Myšičky účastní každoročně, bývá to první společná akce po letních prázdninách. V Semilech ji tradičně pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených a účastní se jí množství  Letos připadlo datum konání na 20. září a hurá – den se probudil rozzářený sluncem! Děti měly již od rána jasno, o co půjde, vždyť ve školce poctivě trénovaly více než týden tři závodní disciplíny: běh na kratší vzdálenost, hod papírovou krabicí a skok z místa. Kromě batohů s pořádnou svačinou si naši čtyři závodníci nesli k autobusu také krabici přiměřené velikosti, což se později ukázalo jako výborný nápad, protože krabice, které byly v Semilech u hodu k dispozici, sahaly našim pidilidem bezmála do půl pasu a dalo se za ně hezky schovat, ale už ne tak dobře s nimi házet ((-: Přifrčel autobus, zaslaný našim borcům speciálně organizátory, a za volantem, jak jinak, Krakonoš! Děti nevěřily vlastní očím. Co by dup jsme se ocitli v Semilech, kde už na hřišti u ZŠ probíhaly přípravy stanovišť. Naši závodníci se chtěli rovnou vrhnout do sportovního zápolení, ale bylo zapotřebí se nejprve řádně přivítat v tělocvičně školy s Krakonošem, organizátory a sponzory.  Udržet požadovaný útvar bylo těžké … nedočkaví závodníci podupávali a vířili dokolečka jak koníci ve startovacím boxu ((-:  A pak už hurá na hřiště! Děti byly tak natěšené, že při první disciplíně běžely s větrem o závod! Časomíra nestačila mačkat stopky. Rovněž skoky a hody se dětem moc povedly. Každý by nejraději měl nekonečné množství pokusů, ale museli jsme dát šanci také soupeřům, kterým jsme společně a pořádně nahlas fandili. Zničehonic se na hřišti opět objevil Krakonoš v plné parádě, s kloboukem a pořádnou sukovicí, a tak se s ním děti rychle vyfotily, než zase bude mít plné ruce práce s řízením autobusu. Než komisaři vyhodnotili výsledky, zůstalo nám ještě dost času zadovádět si na nedalekém dětském hřišťátku. Takový báječný mix klouzaček, prolézaček, houpaček a jiných radovánek, to, panečku, u nás v Jilemnici zatím ještě nemáme! A poté nastala hodina há čili vyhlášení výsledků a mohli jsme se společně s dětmi radovat – naši závodníci získali dvě medaile, hezké ceny a každé dítě dostalo za účast ještě drobný dáreček. Všichni už byli notně unavení, a tak jsme naskočili ke Krakonošovi do autobusu, sotva jsme si stačili drobátko zdřímnout a na to šup jsme byli zpátky v Jilemnici. Děti byly šťastné a my učitelky rovněž, protože s tak úžasnými a nadšenými dětmi jsme prožily krásný den, jedna báseň!

  • Ve čtvrtek dne 5. 10. 2023 navštíví naší MŠ pejsek Tessie s programem „Záchranářský pes“. Na program vybíráme 100 Kč.

  • Dne 3. 10. 2023 navštívíme s dětmi besedu s p. Dankou Šárkovou, ve spolupráci s Městskou knihovnou Jilemnice. Jde o interaktivní čtení a seznámení s knížkou od jmenované autorky.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Bc. Hana Šmídová
Bc. Jitka Nosková
Mgr. Lucie Čadanová
Lucie Horáčková, Dis.
Marcela Streitová
Štěpánka Chlumská
Kristýna Bielicová, Dis.
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Eva Matyášová
-učitelky
Marcela Streitová
- asistent pedagoga


Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář