1. třída – Myšičky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jitka Nosková, Mgr. Lucie Čadanová, Miroslava Zimčáková a Milada Tužová

Třídní mobil: 704973201

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Spořilovská – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. V případě potřeby konzultujeme postup s klinickou logopedkou.

Vzděláváme děti se širokým spektrem speciálních potřeb (ADHD, vývojová dysfázie, vady řeči, výrazně narušený psychomotorický vývoj, můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS). Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (max. 8) je samozřejmostí individuální péče věnovaná každému z dětí.

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou dítěte. Při předávání dětí každodenně s rodiči konzultujeme pokroky, úspěchy a neúspěchy dětí. Zvláště rodiče dětí s PAS vítají rady a tipy k nastavení potřebného režimu a k užívání komunikačních kartiček a piktogramů. Všichni rodiče mají, nejlépe po předchozí domluvě, možnost navštívit třídu v průběhu denního programu. Této možnosti využívají především zpočátku při adaptaci dětí, která může vzhledem k jejich specifickým potížím trvat i delší dobu.

Variabilita prostředí třídy umožňuje naplňovat nejrůznější potřeby dětí.  Používáme relaxační koutky, prostory pro individuální práci větších dětí v předškolním věku, pro pohybově zdatnější děti jsou k dispozici žebřiny, lavičky a pro všechny v rámci tělovýchovných chvilek nejrůznější pomůcky – smyslové chodníčky, rehabilitační míče, prolézací tunely…Pomůcky a hračky jsou obměňovány a připravovány podle aktuálních potřeb jednotlivých dětí.

Respektujeme zájmy a možnosti dětí a zaměřujeme se jak na uspokojování jejich základních potřeb, tak i na rozvíjení jejich komunikačních, sociálních, stravovacích a hygienických návyků, dbáme na rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vždy s ohledem na schopnosti a limity dítěte.

Podle potřeby zajišťujeme canisterapii, návštěvy bazénu a solné jeskyně, pravidelně zařazujeme společné hudební a výtvarné aktivity. V podporujícím prostředí třídy dokáží naše děti navazovat a prožívat vzájemné vztahy mezi sebou i s učitelkami a rozvíjet se k užitku, spokojenosti a radosti všech.

 

 

Aktuality 1. třída Myšičky
  • Ve středu dne 29. 3. 2023 proběhne v naší MŠ výukový program agentury Pochop přírodu „DRAVCI A SOVY „. Shlédneme názorné ukázky práce s dravci. Děti se zábavnou formou dozvědí zajímavosti o sokolnictví, o životě dravců a sov a mají jedinečnou možnost vidět dravce z bezprostřední blízkosti. Cena 100 Kč.

  • Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 v 10.00 hod. přivítáme v naší MŠ návštěvu z Policie ČR – Psovody. Shlédneme ukázky práce psovodů, jejich práci a cvičení s pejsky.

  • V pondělí dne 20. 3. 2023 proběhne v MŠ jarní fotografování dětí. V případě zájmu prosíme rodiče o zapsání do archu, umístěného na nástěnce, v šatně každé třídy. Focení proběhne po třídách v dopoledních hodinách.

  • V pondělí dne 13. 3. 2023 proběhne v MŠ program Canisterapie. Cena 100 Kč. Program nás seznámí s prací s pejsky a možnosti využití psí lásky k léčebným účinkům.

  • Poslední zimní měsíc nás potěšil krátkou sněhovou nadílkou, které si však neužily všechny děti, protože nás pravidelně navštěvovaly rýmičky a kašlíky a tak každou chvíli někdo chyběl. Naštěstí některé z dětí vždy dorazily a nejoblíbenější ranní aktivitou se pomalu stával kvíz „Kdo není ve školce“. Děti se tak s přispěním kašlíků naučily rozpoznávat, kterému z nepřítomných kamarádů patří jaká značka… Za příspěvek od našich sponzorů jsme dětem pro radost pořídili závěsný stan. Hned se v něm chtěly všechny děti ubytovat, na fotečce (viz fotogalerie) při prvním pokusu báječně vypadá, jak stan praská ve švech, ale do budoucna jsme zvolili maximální počet dva nájemníci najednou…byla by to jinak trošičku mela. Takže nyní již stan slouží tak, jak má – k relaxaci a zašíváníčku, pokud někdo přijde ráno nenaladěn a chce se schovat před celým světem… Děti se těšily na karneval a v rámci výtvarných činností vyráběly karnevalové škrabošky, z nichž největší úspěch měly roztomilé kočičky. Děti vytrvaly u práce, dokud škrabošku nedokončily, protože byly zvědavé, jak jim to bude slušet na fotečce. Když pak nastal den karnevalu, sešlo se u Myšiček šest dětí a všichni jsme měli radost, že bacily tentokrát nezvítězily a mohli jsme si karneval společně užít. Všechny děti se zapojily do karnevalového veselí v maskách (i když ne všechny v těch samých, které si přinesly z domova), což zaslouží velkou pochvalu, protože stát se na chvíli „někým jiným“ nebývá pro naše děti pokaždé snadné. Před zrcadlem ve třídě nastala tlačenice, každý si chtěl zapózovat a někteří se na sebe nemohli vynadívat. Doktor začal ihned „ordinovat“ u plyšáků, Krokodýl s Broučkem se naháněli a nebylo jasné, kdo by chtěl koho spolknout. Spider-Man přepadával všechny kolemjdoucí, Sněhurka se držela upejpavě stranou a Policista … nu, ten měl z toho drobet těžkou hlavu, ale nakonec všechno zdárně ukočíroval. A potom jsme společně vyrazili do vestibulu školky, kde se k tanci a dovádění sešly děti ze všech tříd. Naše děti se zapojily do nacvičování tance „Ptáček“ a samozřejmě nechyběla karnevalová klasika „Mašinka“. Lítaly konfety a bouchaly petardy, a v nejlepším bylo načase přestat ((-: K únorovému veselí přispěla také návštěva kouzelníka, který se dětem velmi zamlouval, někteří se smáli, až se za břicha popadali. A co teprve, když kouzelník vyčaroval opravdového živého králíka … Škoda, že drbat jej za ušisky nebylo dovoleno ((-: Doufáme, že březen přinese více sluníčka a méně rýmiček, protože nás čeká spousta hezkých akcí, o které by nikdo neměl přijít…budeme držet palce!

  • Po vánočních prázdninách jsme s dětmi zahájili nový kalendářní rok. Těšíme se a doufáme, že bude šťastný a přinese dětem i Vám, rodičům, mnoho hezkých chvil. Také naše dny s dětmi ve třídě Myšiček se skládají z drobných radostných okamžiků, ukrytých v ruchu každodenní práce. Hrajeme si, ale také se učíme. Vždyť i zvládnout básničku o sněhulákovi a písničku „Sněží“ vyžaduje úsilí, stejně jako krotit neposlušné nůžky a tubu s lepidlem při vytváření zimního obrázku. Přicházejí dny, kdy se daří lépe, a u pracovního stolu panuje soustředěná atmosféra. Jindy to takříkajíc všechno lítá ((-: Někdy má člověk pocit, že se ocitl v doupěti loupežníků přetahujících se o kořist v duchu písničky „…hej to je moje, to je moje!“ A jindy zase jeden druhému půjčí hračku „…na, promiň“. Když tak nyní nahráváme fotečky do fotogalerie, sledujeme s potěšením, kolik těch drobných radostných okamžiků je na nich zachyceno. Jak se v dětských tvářích zračí zaujetí a radost nad tím, co jim díky tvořivému úsilí (klobouk dolů a palec nahoru, děti) vzniká pod rukama. Také si všímáme, na kolika obrázcích děti zdárně spolupracují, ať už stavějí komín z papírových krabic anebo hrají společně oblíbenou hru „Autobus“. (Počkat si, až na mě přijde řada a budu moci být řidič a mít čepici a volant, který vydává všechny ty báječné zvuky, je skutečně výzva pro silné nervy.) Všechny ty společné chvilky, kdy jsou děti „dobrá parta“, pokládáme za to nejcennější, co přinášejí naše dny ve školce. Ať je letos takových dní co nejvíce!

  • Na předvánoční týdny se s dětmi pokaždé moc těšíme, avšak tentokrát byl prosinec malinko zvláštní. Připravil si pro nás nejprve mrazivé, později deštivé dny. Počasí jako na houpačce našemu zdraví příliš nesvědčilo, a proto jsme se téměř nikdy nesešli v plném počtu. Začátkem měsíce jsme si ještě užili Mikulášskou nadílku a čertovské radovánky, ale pak už čertíků pomalu ubývalo a kašlíků přibývalo. Dovádění na zasněženém svahu se proto poštěstilo pouze Adélce a Daníkovi, stejně jako zdobení vánočního stromečku. Z vybalování dárečků od Ježíška se mohl před Vánoci těšit ještě i Adámek, na ostatní děti pak dárečky počkají až v novém roce. Nikoho nechtěl Ježíšek o tu radost připravit! Nadělil dětem nejen hračky, ale také mnoho krásných skládaček pro chytré hlavičky, protože Myšičky jsou moc šikovné a skládaček u nás není nikdy dost. Společně se třídou Veverek jsme se také učili písničky a tanečky o zimě a sněhu, ačkoliv za okny to na fujavici moc nevypadalo. Bude dobré mít nějaké ty písničky do zásoby, abychom mohli přivítat zimu, až nakonec skutečně přijde… Budeme se těšit! Fotečky z prosincového období najdete ve fotogalerii.

  • Listopad pomalu odvál poslední zbytky barevného podzimního listí, které se nám na procházkách tolik líbilo. Pošmourné počasí mnohdy ani nelákalo k opuštění vytopené třídy, kde si děti lebedily na matracích v hromadě plyšáků. Procházky se tak stávaly výzvou začínající již v šatně soubojem s mikinami, teplými bundami, kalhotami, nákrčníky a čepicemi. V závěru měsíce došlo také na rukavice. Snažíme se děti podporovat v samostatném oblékání a můžeme říci, že každé z nich dokáže při sebeobsluze odvést hezký kus práce. Někdo více, někdo méně, zdolat chobotnici zvanou zimní bunda prostě není vůbec jednoduché. Ale nevzdáme se. V listopadu došlo opět i na rýmy a kašlíky, proto se nás v některých dnech nesešlo mnoho. Průběžně jsme se s dětmi věnovali poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, některé děti dokázaly postupně všechny druhy pojmenovat, všechny děti dokázaly vyhledat obrázek s požadovaným druhem ovoce nebo zeleniny a také k němu přiřadit odpovídající model. Hráli jsme si na sklizeň a sbírali a třídili jsme obrázky ovoce podle druhů a barev. Hodně legrace jsme si užili při hře „kompot a salát“, při kterých jsme trénovali postřeh a pozornost. Děti velmi bavilo také vyhledávání malovaných mrkviček poschovávaných na různých místech ve třídě. Fotografie z aktivit najdete ve fotogalerii. Poslední listopadový den byl již docela mrazivý, což nám připomnělo, že zima a měsíc prosinec se všemi svými radostmi již ťukají na dveře. Právě v tento den nás čekala výprava autobusem do Vrchlabí na výtvarné dílny s vánoční tematikou, které pro děti pořádá vrchlabská Diakonie. Cesta jakýmkoliv hromadným dopravním prostředkem je pro děti vždy vítanou atrakcí, takže dobrodružství začíná již na autobusovém nádraží – pokaždé vybíráme sedadla s nejlepším výhledem! Dílny probíhaly ve velké tělocvičně Tyršova domu. Účastníme se jich pravidelně, proto již víme, že nás očekává přívětivá, vskutku předvánoční atmosféra a parta hodných starších kamarádů z vrchlabských škol. Starší děti pomáhají školkáčkům s výrobou vánočních ozdob a dárečků. Každé z našich dětí si na šesti stanovištích s připraveným materiálem postupně vytvořilo šest jednoduchých, moc hezkých výrobků, které si odnesly domů v připravených mikulášských taškách. Po práci zbylo trochu času na dovádění s nafukovacími balónky a už jsme zase pospíchali na autobus. K autobusovému nádraží to obnášelo hezký kousek šlapání vrchlabskými uličkami, takže jsme zároveň poznali kus nového světa. Fotky z výletu rovněž najdete ve fotogalerii.  

  • V pondělí 5. 12. 2022 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

  • V říjnu jsme se s dětmi mohli těšit z krásného slunečného počasí. Vypravili jsme se na procházky do přírody v okolí školky a také o něco dále. Dětem se moc líbila vycházka do parku, kde sbíraly kaštany, brouzdaly se spoustou napadaného listí a hrály na schovávanou. Oblíbené jsou i procházky na lesní hřiště na Hraběnce, ačkoliv je to už pěkný kus cesty. Dětem to ale vůbec nevadí, naopak, vždy se najde někdo, kdo si cestu zpestřuje krátkými sprinty po chodníku u dráhy – „připravit, pozor…teď!“ Z vycházek jsme si přinášeli krásně barevné listy a vyráběli z nich hezké věcičky, které si můžete prohlédnout na výstavce v šatně. Některé děti si stále zvykají na novinky, které na ně při nástupu do školky čekají – společný ranní pozdrav a povídání, uklízení hraček, společné jídlo u stolečku. Každé z dětí také denně po krůčcích pracuje na svém úkolu – někdo třídí barvičky, někdo skládá obrázek z kostek, jiný navléká korále a další poznává geometrické tvary. Není to vždy snadné, ale všichni nakonec zažijí radost z úspěšného zvládnutí úkolu. A pak si zase konečně mohou pořádně pohrát ((-: Všechny děti chválíme, jsou moc šikovné, a těšíme se s nimi na další podzimní dny! Fotečky najdete ve fotogalerii.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář