1. třída – Myšičky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jitka Nosková, Mgr. Lucie Čadanová, Miroslava Zimčáková a Milada Tužová

Třídní mobil: 704973201

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Spořilovská – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. V případě potřeby konzultujeme postup s klinickou logopedkou.

Vzděláváme děti se širokým spektrem speciálních potřeb (ADHD, vývojová dysfázie, vady řeči, výrazně narušený psychomotorický vývoj, můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS). Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (max. 8) je samozřejmostí individuální péče věnovaná každému z dětí.

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou dítěte. Při předávání dětí každodenně s rodiči konzultujeme pokroky, úspěchy a neúspěchy dětí. Zvláště rodiče dětí s PAS vítají rady a tipy k nastavení potřebného režimu a k užívání komunikačních kartiček a piktogramů. Všichni rodiče mají, nejlépe po předchozí domluvě, možnost navštívit třídu v průběhu denního programu. Této možnosti využívají především zpočátku při adaptaci dětí, která může vzhledem k jejich specifickým potížím trvat i delší dobu.

Variabilita prostředí třídy umožňuje naplňovat nejrůznější potřeby dětí.  Používáme relaxační koutky, prostory pro individuální práci větších dětí v předškolním věku, pro pohybově zdatnější děti jsou k dispozici žebřiny, lavičky a pro všechny v rámci tělovýchovných chvilek nejrůznější pomůcky – smyslové chodníčky, rehabilitační míče, prolézací tunely…Pomůcky a hračky jsou obměňovány a připravovány podle aktuálních potřeb jednotlivých dětí.

Respektujeme zájmy a možnosti dětí a zaměřujeme se jak na uspokojování jejich základních potřeb, tak i na rozvíjení jejich komunikačních, sociálních, stravovacích a hygienických návyků, dbáme na rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vždy s ohledem na schopnosti a limity dítěte.

Podle potřeby zajišťujeme canisterapii, návštěvy bazénu a solné jeskyně, pravidelně zařazujeme společné hudební a výtvarné aktivity. V podporujícím prostředí třídy dokáží naše děti navazovat a prožívat vzájemné vztahy mezi sebou i s učitelkami a rozvíjet se k užitku, spokojenosti a radosti všech.

 

 

Aktuality 1. třída Myšičky
  • Na předvánoční týdny se s dětmi pokaždé moc těšíme, avšak tentokrát byl prosinec malinko zvláštní. Připravil si pro nás nejprve mrazivé, později deštivé dny. Počasí jako na houpačce našemu zdraví příliš nesvědčilo, a proto jsme se téměř nikdy nesešli v plném počtu. Začátkem měsíce jsme si ještě užili Mikulášskou nadílku a čertovské radovánky, ale pak už čertíků pomalu ubývalo a kašlíků přibývalo. Dovádění na zasněženém svahu se proto poštěstilo pouze Adélce a Daníkovi, stejně jako zdobení vánočního stromečku. Z vybalování dárečků od Ježíška se mohl před Vánoci těšit ještě i Adámek, na ostatní děti pak dárečky počkají až v novém roce. Nikoho nechtěl Ježíšek o tu radost připravit! Nadělil dětem nejen hračky, ale také mnoho krásných skládaček pro chytré hlavičky, protože Myšičky jsou moc šikovné a skládaček u nás není nikdy dost. Společně se třídou Veverek jsme se také učili písničky a tanečky o zimě a sněhu, ačkoliv za okny to na fujavici moc nevypadalo. Bude dobré mít nějaké ty písničky do zásoby, abychom mohli přivítat zimu, až nakonec skutečně přijde… Budeme se těšit! Fotečky z prosincového období najdete ve fotogalerii.

  • Listopad pomalu odvál poslední zbytky barevného podzimního listí, které se nám na procházkách tolik líbilo. Pošmourné počasí mnohdy ani nelákalo k opuštění vytopené třídy, kde si děti lebedily na matracích v hromadě plyšáků. Procházky se tak stávaly výzvou začínající již v šatně soubojem s mikinami, teplými bundami, kalhotami, nákrčníky a čepicemi. V závěru měsíce došlo také na rukavice. Snažíme se děti podporovat v samostatném oblékání a můžeme říci, že každé z nich dokáže při sebeobsluze odvést hezký kus práce. Někdo více, někdo méně, zdolat chobotnici zvanou zimní bunda prostě není vůbec jednoduché. Ale nevzdáme se. V listopadu došlo opět i na rýmy a kašlíky, proto se nás v některých dnech nesešlo mnoho. Průběžně jsme se s dětmi věnovali poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, některé děti dokázaly postupně všechny druhy pojmenovat, všechny děti dokázaly vyhledat obrázek s požadovaným druhem ovoce nebo zeleniny a také k němu přiřadit odpovídající model. Hráli jsme si na sklizeň a sbírali a třídili jsme obrázky ovoce podle druhů a barev. Hodně legrace jsme si užili při hře „kompot a salát“, při kterých jsme trénovali postřeh a pozornost. Děti velmi bavilo také vyhledávání malovaných mrkviček poschovávaných na různých místech ve třídě. Fotografie z aktivit najdete ve fotogalerii. Poslední listopadový den byl již docela mrazivý, což nám připomnělo, že zima a měsíc prosinec se všemi svými radostmi již ťukají na dveře. Právě v tento den nás čekala výprava autobusem do Vrchlabí na výtvarné dílny s vánoční tematikou, které pro děti pořádá vrchlabská Diakonie. Cesta jakýmkoliv hromadným dopravním prostředkem je pro děti vždy vítanou atrakcí, takže dobrodružství začíná již na autobusovém nádraží – pokaždé vybíráme sedadla s nejlepším výhledem! Dílny probíhaly ve velké tělocvičně Tyršova domu. Účastníme se jich pravidelně, proto již víme, že nás očekává přívětivá, vskutku předvánoční atmosféra a parta hodných starších kamarádů z vrchlabských škol. Starší děti pomáhají školkáčkům s výrobou vánočních ozdob a dárečků. Každé z našich dětí si na šesti stanovištích s připraveným materiálem postupně vytvořilo šest jednoduchých, moc hezkých výrobků, které si odnesly domů v připravených mikulášských taškách. Po práci zbylo trochu času na dovádění s nafukovacími balónky a už jsme zase pospíchali na autobus. K autobusovému nádraží to obnášelo hezký kousek šlapání vrchlabskými uličkami, takže jsme zároveň poznali kus nového světa. Fotky z výletu rovněž najdete ve fotogalerii.  

  • V pondělí 5. 12. 2022 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

  • V říjnu jsme se s dětmi mohli těšit z krásného slunečného počasí. Vypravili jsme se na procházky do přírody v okolí školky a také o něco dále. Dětem se moc líbila vycházka do parku, kde sbíraly kaštany, brouzdaly se spoustou napadaného listí a hrály na schovávanou. Oblíbené jsou i procházky na lesní hřiště na Hraběnce, ačkoliv je to už pěkný kus cesty. Dětem to ale vůbec nevadí, naopak, vždy se najde někdo, kdo si cestu zpestřuje krátkými sprinty po chodníku u dráhy – „připravit, pozor…teď!“ Z vycházek jsme si přinášeli krásně barevné listy a vyráběli z nich hezké věcičky, které si můžete prohlédnout na výstavce v šatně. Některé děti si stále zvykají na novinky, které na ně při nástupu do školky čekají – společný ranní pozdrav a povídání, uklízení hraček, společné jídlo u stolečku. Každé z dětí také denně po krůčcích pracuje na svém úkolu – někdo třídí barvičky, někdo skládá obrázek z kostek, jiný navléká korále a další poznává geometrické tvary. Není to vždy snadné, ale všichni nakonec zažijí radost z úspěšného zvládnutí úkolu. A pak si zase konečně mohou pořádně pohrát ((-: Všechny děti chválíme, jsou moc šikovné, a těšíme se s nimi na další podzimní dny! Fotečky najdete ve fotogalerii.

  • proběhne dne 14. 11. v 8:00 h v prostorách MŠ. V případě zájmu, vyplňte formulář na nástěnkách ve svých třídách. Prosíme, přiveďte děti do MŠ včas.  Děkujeme za spolupráci .

  • V úterý 8. 11. 2022  v 10:30 hod proběhne v MŠ Roztocká divadlo s pohádkami : ,, DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ“ ,, O KOBLÍŽKOVI“ ,, TŘI PRASÁTKA“ Vybíráme 50,- Kč  

  • V září jsme v naší třídě přivítali několik nových dětí. Všechny děti si pomalu zvykají na nové prostředí a nové kamarády. Hrajeme seznamovací hry, učíme nové kamarády naše oblíbené písničky a tanečky. Seznamujeme se pozvolna s pravidly třídy, aby všichni věděli, co dělat a nedělat,  🙂 aby nám všem bylo spolu hezky a abychom si každý společný den hezky užili. S dětmi jsme absolvovali několik zajímavých akcí. Potěšilo nás udělení čestného uznání za společnou výtvarnou práci „Pěšky do školy“ a zúčastnili jsme se slavnostního předání ocenění na jilemnickém náměstí. S některými dětmi jsme vyrazili do Semil na sportovní soutěž „Krakonošův trojboj“. Soutěžilo se v běhu, skoku z místa a v hodu krabicí. Na soutěž jsme se předem připravovali a pilně trénovali jednotlivé disciplíny, není tedy divu, že všechny děti na soutěži podaly hezké výkony a obdržely diplomy a ceny. Třešinkou pak bylo krmení kachen na řece a návštěva kina, kde se promítaly pohádky. Sluníčko nám krásně svítilo v den konání jilemnické koloběžkiády. Na hřišti u stadiónu si děti zkusily projet na koloběžce či odrážedle překážkovou dráhu a nebály se zdolat ani houpací prkno. Fotečky z akcí najdete ve fotogalerii. Doufáme, že podzimní sluníčko nás bude alespoň občas nadále provázet a těšíme se na další společné zážitky!

  • V úterý 4. 10. proběhne dopoledne v MŠ Roztocká divadlo s názvem Čarodějná pohádka. Vybíráme 65,-. 🙂

  • Již tradičně se v rámci týdne mobility a osvěty udržitelné mobility zúčastníme v dopoledních hodinách Koloběžkidády. Kromě jízdy na koloběžkách a jiných odrážedlech na nás čekají různé zábavné disciplíny i drobná odměna za jejich splnění 🙂 .

  • bačkory s pevnou patou (ne pantofle nebo crocsy) náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, triko, tepláky) označené iniciály dítěte kapesníky – dát dětem do třídy a do venkovního oblečení (bundy, mikiny) – především mladší děti si je v šatně neumějí najít pláštěnku, gumáky (oblečení do deště) označené iniciály dítěte pyžamo – označené iniciály dítěte kartáček a kelímek podepsaný hrneček z umělé hmoty (pitný režim během dne) děvčata hřeben s kroužkem nebo tkaničkou na zavěšení Prosíme Vás o označení/ podepsání oblečení dětí, mívají často stejné oblečení. Na pobyt venku dětem, prosíme, dávejte jiné oblečení než na pobyt ve školce. Děkujeme Vám. 🙂    

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář