1. třída – Myšičky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jitka Nosková, Mgr. Lucie Čadanová, Eva Hamáčková a Milada Tužová

Třídní mobil: 704973201

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Spořilovská – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. V případě potřeby konzultujeme postup s klinickou logopedkou.

Vzděláváme děti se širokým spektrem speciálních potřeb (ADHD, vývojová dysfázie, vady řeči, výrazně narušený psychomotorický vývoj, můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS). Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (max. 8) je samozřejmostí individuální péče věnovaná každému z dětí.

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou dítěte. Při předávání dětí každodenně s rodiči konzultujeme pokroky, úspěchy a neúspěchy dětí. Zvláště rodiče dětí s PAS vítají rady a tipy k nastavení potřebného režimu a k užívání komunikačních kartiček a piktogramů. Všichni rodiče mají, nejlépe po předchozí domluvě, možnost navštívit třídu v průběhu denního programu. Této možnosti využívají především zpočátku při adaptaci dětí, která může vzhledem k jejich specifickým potížím trvat i delší dobu.

Variabilita prostředí třídy umožňuje naplňovat nejrůznější potřeby dětí.  Používáme relaxační koutky, prostory pro individuální práci větších dětí v předškolním věku, pro pohybově zdatnější děti jsou k dispozici žebřiny, lavičky a pro všechny v rámci tělovýchovných chvilek nejrůznější pomůcky – smyslové chodníčky, rehabilitační míče, prolézací tunely…Pomůcky a hračky jsou obměňovány a připravovány podle aktuálních potřeb jednotlivých dětí.

Respektujeme zájmy a možnosti dětí a zaměřujeme se jak na uspokojování jejich základních potřeb, tak i na rozvíjení jejich komunikačních, sociálních, stravovacích a hygienických návyků, dbáme na rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vždy s ohledem na schopnosti a limity dítěte.

Podle potřeby zajišťujeme canisterapii, návštěvy bazénu a solné jeskyně, pravidelně zařazujeme společné hudební a výtvarné aktivity. V podporujícím prostředí třídy dokáží naše děti navazovat a prožívat vzájemné vztahy mezi sebou i s učitelkami a rozvíjet se k užitku, spokojenosti a radosti všech.

 

 

Aktuality 1. třída Myšičky
  • Dne 7. 12. proběhne v MŠ divadelní představení O zatoulaném čertíkovi. Představení začíná již v 8.45, proto prosíme, přiveďte děti do třídy do 8:15, aby se stihly nasvačit. Děkujeme Vám. 🙂 Vybíráme 65,- Kč.

  • Vážení rodiče, ve středu 10. 11. 2021 proběhne v 9:30 hodin v prostorách MŠ maňáskové divadlo Červená Karkulka. Ve třídě vybíráme 50,- Kč. Děkujeme za spolupráci 🙂 .

  • Dne 16. 9. si děti přebíraly na náměstí v Jilemnici diplom a ceny za 1.místo ve výtvarné soutěži v kategorii pro předškoláky. Na letošní tématu „Cestujeme zdravě“ se podíleli společně Nikolka, Miky, Adélka, Adam a Barborka. Této události se zúčastnili i jejich rodiče. Vyhodnocená díla jsou vystavena v prvním patře v SD JILM.

  • Vážení rodiče, v pátek 29. 10. 2021 bude MŠ Spořilov uzavřena (podzimní prázdniny).

  • Tradiční Krakonošův trojboj, letos již 21. ročník, odstartoval 22.9. 2021 na Ostrově v Semilech. Zúčastněné, doprovod, povzbuzující rodiče, veřejnost přivítal sám pan Krakonoš. Po vyslechnutí organizačních pokynů, odevzdání přihlášek a zkontrolování testů (v souladu dle nařízení vlády) se soutěžící odebrali na svá stanoviště. Barborka, Adélka, Miky a Adámek soutěžili ve třech disciplínách hod krabicí, běh (také i na trati pro vozíčkáře – Barborka s maminkou), skok (pro vozíčkáře – hod na cíl – petangue). Naše děti účast na letošních sportovních soutěžích braly vážně a zodpovědně se připravovaly, neponechaly nic náhodě, aby dosáhly co nejlepších výkonů, umístění a vylepšily své osobní rekordy. Za ne příliš příznivého počasí, občasný déšť střídalo sluníčko, předvedly děti skvělé sportovní výkony a staly se favority na medaile. Pěkná atmosféra, povzbuzování ze stran veřejnosti podpořila u dětí sebevědomí. Z prvenství, diplomu, medaile se radoval Miky, na třetím místě se umístila Adélka. V kategorii pro vozíčkáře obsadila čtvrté místo Barborka. Nechyběly pěkné ceny, chutné občerstvení z vlastních zásob, spolehlivá a příjemná doprava. Velký dík patří Podkrkonošské společnosti v Semilech a všem organizátorům, kteří obětovali nemalé finanční částky a hlavně spousty volného času.

  • V pátek 17. září sice mírně poprchávalo, ale přesto jsme ve větrovkách a pláštěnkách vyrazili k jilemnickému stadionu na koloběžkiádu. Šel s námi i nový kamarád Mireček, kterého jsme v naší třídě přivítali před pár dny. Šlapalo se nám krásně a jakmile jsme došli ke stadionu, to bylo překvapení! Už zpovzdálí děti uviděly vznášející se bubliny z chrliče a zvláště Adélka byla hned u vytržení. Na hřišti čekala připravená dráha s nejrůznějšími překážkami a provoz roztodivných vozidel byl vcelku hustý. Miky s Mirečkem osedlali vybrané stroje – Miky motorku a Mireček kachničku a neohroženě se vydali na trať. Miky byl šikovný a samostatný a hravě zvládl všechny nástrahy tratě, včetně překlápěcí houpačky. Mireček se nechtěl nechat zahanbit, a za asistence paní učitelky a dozoru maminky, která jej první dny ve školce doprovázela, se držel Mikymu v patách. Adélka, naše romantická slečna, použila vozítko toliko k nezávazné promenádě mezi mýdlovými bublinami, vzdálená klučičímu zápolení 🙂 . Všeobecná spokojenost byla završena obdržením diplomů a sladké odměny, počasí se umoudřilo a všichni jsme se po vydařené akcičce vesele vydali na zpáteční cestu ke školce.

  • Vážení rodiče, 5.10. 2021 proběhne dopoledne v MŠ Spořilov divadelní představení s názvem Kouzelné slůvko.Ve třídě vybíráme 65,- Kč 🙂 .

  • V pátek 4.6. 2021 jsme uskutečnili výlet vlakem do Martinic. Z nádraží jsme došli k rybníku, kde jsme zahlédli kačenku s malými káčátky. Opodál jsme zastavili u rybáře, který právě vytahoval z vody kapra. Mnozí z nás tuto podívanou ještě nezažili. Od rybníka jsme šli přes cestu do lesa, kde následovala svačina, kterou si v přírodě všichni daleko více vychutnali. K odjezdu zbývala ještě chvíle času, proto byla možnost si v lese zahrát hru „Hledej stejné kartičky“. Všechny děti zaujala užovka, dlouhou dobu ji pozorovaly. Blížil se čas odjezdu, museli jsme se vydat zpět na vlak. Počasí nám přálo, výlet se vydařil, získali jsme spoustu nových zážitků a dojmů.

  • Zimní olympiádu jsme uspořádali hned, jak napadl první sníh. Počasí nám mimořádně přálo, do rána připadl nový a školní zahrada se proměnila v kouzelné prostředí. Závodní dráhu lemovaly krásné vzrostlé smrky, na kterých se třpytil sníh. Skutečné kouzlo paní Zimy. Dětští závodníci se však více zajímali o startovní čísla a připravené disciplíny. Děti nejdříve prolézaly „sněhovým“ tunelem s větší obtížností, než jsou zvyklé. Následovaly hody míčkem do zavěšené obruče, na pekáči závodníci sjížděli kopeček, obíhali smrček – tuto disciplínu jsme měli nejvíce natrénovanou. Největší oblibě se těšila jízda psím spřežením, pro většinu závodících nebylo třeba vynaložit velkou námahu. Dále děti přenášely na lopatě sněhovou kouli a střílely hokejkou pukem do branky. Na závěr míčkem trefovaly velkého medvěda, který je na zahradu doprovázel a je miláčkem dětí i ve vnitřním prostoru. Soutěžní úkoly doprovázel nadšený dětský smích. Na závěr soutěží čekala každého sportovce medaile a sladká odměna. Při odchodu domů se děti rodičům pochlubily medailí zavěšenou na krku a jejich rozzářené oči vypovídaly o neopakovatelných prožitcích z vydařené olympiády v nádherném slunečném zimním počasí.

  • Předvánoční nálada zavládla u Myšiček s příchodem svaté Barbory, která zanechala svou nadílku za oknem a přidala navrch i něco čerstvého sněhu. A než jsme se nadáli, vypukla u nás nefalšovaná čertovská merenda! Nebylo v těchto dnech nikoho, kdo by neměl na hlavě rohy nebo alespoň růžky, někteří dokonce i ocas, děti i paní učitelky bez rozdílu. Pořádně jsme si začertili několik pekelných tanečků, a když dorazili Mikuláš s andělem a OPRAVDOVÝM čertem, nikdo se vlastně moc nebál. Tak se nám v čertovském kožichu zalíbilo, že jsme byli rohatí celý týden, i u svačiny 🙂 . Fotečky najdete ve fotogalerii. Čerty a anděly jsme si namalovali a vystavili na nástěnku. Teď už se pomalinku těšíme na Ježíška, dárečky a snad bude i sníh. Zatím si o něm alespoň zpíváme písničku „Rolničky“ společně s Veverkami a cinkáme vším možným ostošest.Také se učíme koledu „Půjdem spolu do Betléma“ a kolébáme nejen Ježíška, ale i panenky a plyšáčky, aby jim to nepřišlo líto. Děti každý den chvilku pracují na svém řetězu z barevného papíru, aby si s ním mohly doma na Vánoce ozdobit stromeček. Připravujeme vánoční přáníčka a pozorujeme, jak ubývají dobrůtky z adventního kalendáře. A vánoční stromeček ve třídě také nechybí. Také myslíme na ptáčky venku na školní zahradě. Zavěsili jsme pro ně na strom lojové koule a jsme zvědaví, který ptáček je najde jako první. Dobře víme, že na Vánoce je třeba potěšit každého, i zvířátka 🙂 .

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
-ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
-statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
-učitelky


Eva Hamáčková
Milada Tužová
Věra Nosková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Jana Brožová
Lubomíra Hartigová
-pomocné kuchařky
Milena Sedláčková
-školnice
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář