5. třída – Veverky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Anna Hofmanová, Eva Matyášová

Aktuality 5. třída Veverky
  • Po 18. listopadu jsme se opět začali scházet ve třídě Veverek. Trošku jsme si museli připomenout naše společná pravidla. Příroda nám připravila spoustu materiálu, tak jsme vyráběli podzimníčky, různě tvořili z listí, hráli si na ježečky a naučili se nové básničky. Na začátku prosince jsme stihli i lehké sněhové hrátky a pak nás čekal ,,Pekelný týden“. Děti čerty malovaly, vyrobily si rohy a nakonec jsme si v maskách zatancovali. Týden zakončila Mikulášská nadílka. Všechny děti moc chválíme! Oslovují se jmény, ví, kam patří hračky a už se i společně smějeme 🙂 .

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář