Vítáme Vás na stránkách MŠ Roztocká – Sluníčko.


slu-pn Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace

Roztocká 994, 514 01 Jilemnice
Ředitelka školy
Mgr. Monika Králová
Email: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz
Tel.: 481 544  072

 

Statutární zástupkyně a zástupkyně pro pracoviště MŠ Roztocká
Mgr. Jana Klikorková
Email: msjilemnice@seznam.cz

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Roztocká – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Čtěte více zde: http://msjilemnice.cz/slunicko/nase-tridy/1-trida-mysicky/


Aktuality z MŠ Spořilovská
 • Mikulášská nadílka

  V pondělí 5. 12. 2022 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

 • Louka plná dětí

  Ve středu dne 21. září se předškoláci vydali na zábavné dopoledne pro mateřské školy do Vrchlabí na program určený nejstarším dětem v MŠ – Louka plná dětí. Prvním zážitkem byla jízda linkovým autobusem z autobusového nádraží v Jilemnici směrem do Vrchlabí. Vystoupili jsme sice ve Vrchlabí na zastávce „U pivovaru“, ale pokračovali jsme pěšky do zámeckého parku. I když na dotaz spolucestujících starších občanů „kam, že to jedeme“? Spontánní odpověď dětí byla „do pivovaru“, tak se rodiče nebojte, do pivovaru naše cesta opravdu nesměřovala :-). Cestu do zámeckého parku jsme krásně zvládli a naše první zastávka byla u zámeckého rybníka, kde jsme se občerstvili svačinkou ze školky a dobrůtkou z domova. Přišli nás pozdravit i kačenky z rybníka, na které jsme nezapomněli a vzali jim také něco málo do zobáčku. Dále jsme pokračovali na program, který pro děti z mateřských škol připravili pracovníci Krnapu a probíhal v blízkosti KCEV – Krkonošského centra environmentálního vzdělávání, nazývaného „Krtek“. Každá školka si samostatně prošla trasu, kde děti plnily celkem čtyři disciplíny zaměřené na vnímání přírody, šikovnost nebo fyzickou kondici. Hry byly rovněž určeny k uvolnění, zábavě a rozvíjení týmové spolupráce. Na prvním stanovišti jsme byli seznámeni s životem u rybníka a živočichy, kteří zde žijí. Úkol se nazýval „žabí vajíčka“ a spočíval v tvorbě ropuších šňůrek. Děti se libovolně rozdělily do družstev, běhaly pro barevně rozlišené korálky, podle barvy družstva, představující žabí vajíčka. Každý, kdo korálek přinesl, navlékl na šňůrku a vítězem mělo být družstvo, které má nejdelší ropuší šňůrku. Všechny děti se velmi snažily a byly šikovné, proto i výsledek byl velmi vyrovnaný. Na dalším stanovišti jsme byli seznámeni se životem housenek, což děti velmi zajímalo a bylo vidět, že toto téma není dětem cizí a pohotově a správně se zapojovaly do odpovědí na dané otázky. Druhý úkol se nazýval „putování housenky“, kdy musí housenka při své cestě za potravou překonat řadu překážek. Děti proběhly přírodní tunel, překonaly překážky, našly potravu, kterou donesly housence, která následně musela projít stejnou trasu, aniž by se rozpojila. To se nám docela dařilo, ale skoro u konce byla housenka zřejmě unavená a její zadní část nestíhala té přední, ale to vůbec nevadí, krásně jsme se přitom pobavily :-). Na následujícím stanovišti jsme byli seznámeni se životem mravenců, jejich potravou a předávání signálů. Pohybová hra nás naučila, jak se mravenci dostávají k potravě pomocí předávání signálů tykadly. Každé dítě se naučilo nejen signál vyslat, ale i signál přijmout. Společnými silami jsme se jako mravenečci k potravě dostali. Na posledním stanovišti jsme se seznámily se životem veverek, prohlédli jsme si obrázky veverek a jejich mláďat. Při posledním úkolu se z nás staly veverky a snahou každé veverky bylo nepřijít o svůj ocásek. Další pohybová hra, která nás velmi bavila a kterou jsme si moc užili. Posledním zážitkem krásného dopoledne byla návštěva záchytné stanice pro handicapovaná zvířata, kde jsme byli seznámeni se životem zvířátek, která jsme zde viděli. Bylo nám vysvětleno, že se zvířátka ve volné přírodě mnohdy dostanou do problémů. Někdy vinou člověka, jindy bez jeho přičinění. Dověděli jsme se, jak máme postupovat, najdeme-li zvíře, které potřebuje naši pomoc. Vyslechli jsme si příběhy zvířátek, o které zde v záchytné stanici pečují. Výlet se nám všem moc líbil a těšíme na další 🙂                                                                                                  Jana Klikorková

 • Návštěva knihovny

  Ve čtvrtek dne 22. 9. 2022 jsme se všemi předškoláky z MŠ Roztocká navštívili erbovní sál v jilemnickém pivovaru. Děti se zde zúčastnily programu od Knihovny Jaroslava Havlíčka – setkání s paní spisovatelkou Dankou Šárkovou a její knihou Alenka a Krakonošova obora. Již samotné přivítání dětí dobově oblečenou paní spisovatelkou bylo velkým překvapením a zážitkem. Když se děti pohodlně usadily, mohly si kousek příběhu vyslechnout, kousek prohlédnout a kousek si vyzkoušet zahrát. Celé setkání bylo pro všechny velmi zajímavé a přínosné. Za předškoláky Kateřina Kozáková

 • Třídní schůzky

  JEŽEČCI   14. 9. 2022 v 15,15 hodin ZAJÍČCI    15. 9. 2022 v 15,15 hodin VEVERKY 15. 9. 2022 v 15,15 hodin  

 • Adaptační hrací dopoledne

  Srdečně vás zveme na ADAPTAČNÍ HRACÍ DOPOLEDNE které se bude konat v úterý 30. 8. 2022 v čase od 9:00 do 11:00 hod. ve všech třídách naší školky. Přijďte si s dětmi pohrát do jejich nové třídy, seznámit se s prostory a paní učitelkou. Přineste si s sebou již bačkorky, náhradní oblečení do šatny, gumáky a pláštěnku. První den se pro vás tak stane klidnějším a děti na něj budou připraveny. Rozdělení dětí do jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn za hlavními dveřmi MŠ. Přejeme vám všem příjemný zbytek léta. Kolektiv MŠ Roztocká.

 • Důležité sdělení

  Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne. V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení. Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole. Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

 • Stravné a školné

  Stravné a školné Informace k platbám stravného a školného Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600. Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců. Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol. Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba. Měsíční platby: Stravné 1 100,- Školné     500,- Celkem 1 600,- Děti s odkladem školní docházky platí 1 300,- stravné, školné neplatí. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 1 100,- stravné, školné neplatí.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář