Vítáme Vás na stránkách MŠ Roztocká – Sluníčko.


slu-pn Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace

Roztocká 994, 514 01 Jilemnice
Ředitelka školy
Mgr. Monika Králová, MBA
Email: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz
Tel.: 481 544  072

 

Statutární zástupkyně a zástupkyně pro pracoviště MŠ Roztocká
Mgr. Jana Klikorková
Email: msjilemnice@seznam.cz

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Roztocká – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Čtěte více zde: http://msjilemnice.cz/slunicko/nase-tridy/1-trida-mysicky/


Aktuality z MŠ Roztocká
 • Divadelní představení v MŠ

  Ve čtvrtek dne 14. 12. 2023 v 9. 30 hod. přivítáme v MŠ divadélko Rolnička s pohádkou „Vánoční příběh“. Vybíráme 60 Kč.

 • Mikulášská nadílka v MŠ

  V úterý 5. 12. 2023 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

 • Stávka 27. 11. 2023

  Vážení rodiče, zaměstnanci mateřské školy pracoviště Roztocká podporují jednodenní stávku, která se bude konat 27. 11. 2023, proto v tento den bude pracoviště mateřské školy uzavřeno. Snížení počtu hodin výuky a snížení počtu zaměstnanců by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i Vaše děti, upozornit. Oficiální požadavky stávky jsou: zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily. Cíle stávky jsou: Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci. Stávka může být odvolána v případě splnění požadavků.

 • Přerušení provozu 26. 10. a 27. 10. 2023

  Vážení rodiče, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že provoz mateřské školy bude z technických důvodů přerušen ve dnech 26. 10 a 27. 10. 2023. Děkujeme za pochopení.                                                                                                             Ředitelka školy    

 • Důležité upozornění – vzduchotechnika

  Vážení rodiče, z důvodu instalace vzduchotechniky budou ve škole probíhat stavební práce, které vyžadují Vaši zvýšenou bezpečnost. Prosíme proto o Vaši pozornost a obezřetnost. Zakázka se bude provádět za provozu školy, a to vždy v prostoru, kde není možná přítomnost dětí. Začátek je stanoven na pondělí 9. 10. 2023 ve třídě Sovičky. Tato třída bude z důvodu přípravných prací již od 5. 10. 2023 dočasně umístěna ve třídě Ježečci. Děti ze třídy Ježečci budou po dobu celé realizace rozmístěné do ostatních tříd. O dalším postupu prací a organizaci provozu Vás budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci. MŠ Roztocká

 • Záchranářský pes

  Ve čtvrtek dne 5. 10. 2023 navštíví naší MŠ pejsek Tessie s programem „Záchranářský pes“. Na program vybíráme 100 Kč.

 • Interaktivní čtení – program Knihovna Jilemnice

  Dne 3. 10. 2023 navštívíme s dětmi besedu s p. Dankou Šárkovou, ve spolupráci s Městskou knihovnou Jilemnice. Jde o interaktivní čtení a seznámení s knížkou od jmenované autorky.

 • Organizace školního roku 2023/2024

  Organizace školního roku 2023/2024 V pátek 29. září 2023 MŠ uzavřena Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 (omezený provoz) Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vzdělávání začne ve středu 3. ledna 2024 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. – 3. 3. 2024 (omezený provoz) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024

 • Adaptační dopoledne pro nově přijaté děti

  Vážení rodiče, adaptační dopoledne pro nově přijaté děti se uskuteční dne 1. 9. 2023 od 9.00 do 11.00 hodin. Projdete si mateřskou školu, svoji třídu a setkáte se s Vašimi učitelkami a novými kamarády. Můžete si přinést potřebné věci do školky a zabydlet se na svém místečku v šatně 🙂 Těšíme se na Vás!!!

 • Předvádění sklářského řemesla

  Ve středu dne 19. 4. 2023 od 9. 00 hod. proběhne v MŠ „Předvádění sklářského řemesla“. Cena 80 Kč. Děti budou seznámeny s tímto zajímavým řemeslem, dozvědí se z čeho se sklo skládá a uvidí,  jak se ze skleněných barevných prutů vytvoří, pomocí zahřátí, třeba krásná zvířátka.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Bc. Hana Šmídová
Bc. Jitka Nosková
Mgr. Lucie Čadanová
Lucie Horáčková, Dis.
Marcela Streitová
Štěpánka Chlumská
Kristýna Bielicová, Dis.
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Eva Matyášová
-učitelky
Marcela Streitová
- asistent pedagoga


Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář