2. třída – Sovičky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Blanka Lamačová, Dis., Mgr. Dominika Jónová

Aktuality 2. třída Sovičky
  • Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022 (pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) proběhne v souladu s právními předpisy stanovených školským zákonem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pro obě základní školy v termínu od 19. dubna do 30. dubna 2021. ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otvírá při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy, třídní učitelky zde budou Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová. ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu, třídní učitelkou zde bude Mgr. Jana Matoušková. Dle Opatření MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k organizaci zápisů, vydaném na základě vyhlášení nouzového stavu se uskuteční pouze formální část zápisu, tzn. pouze podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je možné doručit následujícími způsoby: poštou do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole) Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol. Mgr. Oldřich Kuřík PaedDr. Václav Korbelář ředitel ZŠ J. Harracha 97 ředitel ZŠ Komenského 288 tel.: 481 543 160, 737 740 009 tel.: 481 544 382, 605 784 837 Podrobnější informace na: http://www.zsharracha.cz/ a http://komenskeho288.cz/  

  • Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 se otevírají MŠ pro poslední povinný rok předškolního vzdělávání, proto ukončujeme  distanční formu vzdělávání. Velmi Vám děkujeme za vzájemnou spolupráci, za zaslané fotografie z tvoření Vašich dětí a Váš čas, který jste distančnímu vzdělávání věnovali.  V naší fotogalerii https://mssporilov.rajce.idnes.cz/Sovicky_-_distancni_vzdelavani/ si můžete prohlédnout veškeré zaslané fotografie dokumentující distanční vzdělávání našich Soviček 🙂 .

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář