4. třída – Ježečci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Hana Šmídová, Kateřina Kozáková, Dis.,

                                                                          Marcela Nováková

Aktuality 4. třída Ježečci
  • Již od rána 4.12. se do školky začínali trousit čertíci a andílkové – postupně jsme se přivítali. Někteří si chvíli pohráli, jiní si tancovali při hudbě nebo zvědavě vyhlíželi další kamarády. Po svačině jsme se nejdříve dohadovali, co je lepší a proč. Zda PEKLO nebo NEBE. Pak jsme se pustili do soutěží ryze čertovských (např.prolézání čertovskou dírou, jízda na pekelném stroji) i ryze andělských (např: odnést hodnou dušičku na lžičce nebo andělský tanec). Navštívil nás i sám Mikuláš s čertem a andílkem. Tanec a zpěv nás vykoupil z našich hříchů, slíbili jsme polepšení a vysloužili si nadílku. Celý den jsme si všichni náramně užili. Velké díky patří i Vám rodičům za krásné převleky dětí.

  • Na první pohled by se mohlo zdát, že k Ježečkům sníh nepatří, ale opak je pravdou. Ježečci si sníh náramně užívají a jásají radostí, že mohou skákat do bílých závějí. Každý den vyrážejí za novým dobrodružstvím. Někdy se kloužou na kluzácích, jindy stavějí sněhuláky, domečky, hrady nebo umějí upéct pravý sněhový dort. Dokonce přijali výzvu účastnit se „Olympijských her“, které jsme pro ně připravili na naší zahradě. A že v každém dřímá srdce sportovce, tak se nikdo z Ježečků nezalekl venkovní rozcvičky, prolézání tunelu, hodu na cíl, slalomu na několik způsobů ani jízdy na kluzáku.  Úsměv od ucha k uchu podpořila i sladká odměna na krku. Můžete se podívat do naší fotogalerie.  

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář