4. třída – Ježečci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Hana Šmídová a Mgr. Jana Klikorková

Třídní mobil: 704973204

Aktuality 4. třída Ježečci
  • Vážení rodiče, pokud Vaše dítě potřebujete odhlásit z docházky do MŠ při prázdninovém provozu, i když je přihlášené, prosíme o omlouvání na tel.: 481 544 072 (pevná linka MŠ Roztocká). Třídní mobilní tel. jsou mimo provoz. Děkujeme za pochopení

  • Čas nám letí a opět se nám blíží konec školního roku. Z důvodu rekonstrukce II. etapy MŠ Zámecká, která začíná od června, poskytneme zázemí našim kamarádům, tentokrát ze třídy Motýlci a Kytičky a rádi je přivítáme mezi námi, aby i oni mohli prožít klidné zakončení školního roku v prostředí MŠ. Pro třídu Ježečků byl tedy květen poslední měsíc v tomto celkovém složení, proto jsme si ho náležitě všichni užili. Začátek měsíce jsme otevřeli dveře všem novým kamarádkám a kamarádům, kteří plánují posílit naše dětské řady v mateřské škole a všechny nové návštěvníky jsme moc rádi přivítali mezi námi a nechali je u nás celé dopoledne pohrát. V dalším týdnu nebyla o akce nouze. Hned v pondělí jsme přivítali ve školce netradiční divadlo s pohádkou „Nádherné úterý“. Představení bylo jiné, než jsme zvyklí, ale všem se nám moc líbilo, bylo velice originální. Velice zajímavý a poučný program nás čekal ve čtvrtek. Program H2O – Vodohospodář, byl zaměřen na koloběh vody a šetrné zacházení s vodou. V rámci dobrodružného objevování, které děti s kapičkou Jarmilkou čekalo, se malí badatelé dozvěděli, kde všude se voda schovává. Jarmilka jim ukázala, komu všemu voda slouží. Děti se na vlastní kůži přesvědčily o tom, že cesta vody do lidských domovů může být pěkně zapeklitá. Děti měly pochopit, proč je pro Jarmilku tak důležité být užitečná. Sama kapička Jarmilka také všem dětem představila možnosti, jak s vodou šetřit. Děti byly aktivně zapojeny do všech aktivit a byla podporována jejich přirozená zvídavost a především šlo o vytvoření kladného vztahu dětí k vodě, pochopení cyklu vody na planetě, pochopení, proč a jak šetříme s vodou a také jak se k nám dostává pitná voda. Další informace děti získaly prožitkem, především formou hry, protože tak si lépe a snáze vše zapamatují a pochopí. Program se nám velice líbil a jsme rádi, že jsme mohli program uvítat v naší MŠ. Následující den už nás čekal program, pořádaný Městskou knihovnou v Jilemnici v prostorách ICM. Zde jsme se setkali se spisovatelkou Andreou Popprovou, která nám přijela představit své krásné knížky a podrobněji popovídat o jedné z nich, tou byla knížka „Medový domeček“. Dále jsme se dozvěděli o tom, jak knihy vlastně vznikají, zaznamenaly jsme průběh vzniku celé knížky. Povídání bylo velmi příjemné a poučné, nejen pro děti. V dalším týdnu jsme u nás ve školce opět přivítali děti ze ZŠ Jana Harracha a jejich paní učitelku. Byl pro nás připraven program zaměřený na téma Rodina, čtení spojené s aktivitami. Jako vždy to bylo setkání velice příjemné a přínosné a moc děkujeme za milou návštěvu. V pátek jsme si domluvili návštěvu u hasičů v Jilemnici, která se nám všem moc líbila a všichni jsme si odnesli plno zážitků. Od zkoušení hasičské výstroje, po samotné používání hasičské techniky. Děkujeme hasičům za vstřícnost a za čas, který nám věnovali. Byl to skvělý zážitek. Čas letí stále rychleji a už nám zbývá poslední týden. Proto jsme se rozhodli, že pojedeme na výlet. Vyrazili jsme z kraje týdne do Špindlerova mlýna, kde jsme pozorovali krásy přírody, navštívili zvířátka, samozřejmě nemohla chybět návštěva hřiště a zmrzlina. Dále jsme navštívili muzeum Lega, kde jsme mohli spatřit, např. našeho pána hor „Krakonoše“ a další krásné exponáty. Děti si pohrály s legem, stavěly podle své fantazie, pohrály si v dětském koutku a plní zážitků jsme se vraceli autobusem zpět domů. Poslední květnový den byl pro děti připraven zážitkový „Dětský den“ na zahradě MŠ, zaměřený na smysly. Děti si prošly 6 stanovišť – zrak, čich, chuť, sluch, hmat a překážkovou dráhu. Na všech stanovištích si vyzkoušely, jak jsou jejich smysly bystré a vnímavé. Odměnou jim byla miska jahod a stolní hra, kterou budou moci děti hrát ve školce po celý rok. Velké díky patří šikovným paním učitelkám, které se postaraly o přípravu skvělého a originálního dne pro děti. Na samotný závěr Vám chci moc poděkovat za přízeň a popřát Vám, ať jsou další chvíle v MŠ pro Vás a Vaše děti jen příjemné, radostné a zkrátka skvělé, ať už v té, či oné třídě. Ve všech třídách jsou a nadále budou hodné, milé a skvělé paní učitelky, které Vaše děti rády povedou a které spolu všechny dohromady vytvoří dětem krásné chvíle ve školce, plné zážitků a dobrodružství 😊. JK

  • Krásný, zážitkový program „Dravci a sovy“ proběhne v pátek dne 14. 6. 2024 od 11.00 hod. na zahradě MŠ Roztocká. Vybíráme 100 Kč,-

  • Ve středu dne 12. 6. 2024 proběhne v MŠ Roztocká vyšetření zraku, pro předem přihlášené děti. Cena vyšetření činí 200 Kč,-.

  • Ve čtvrtek dne 6. 6. 2024 v 8. 45 hod. ve školce opět rádi přivítáme paní Zdeňku, která nám zajímavou formou předvede sklářské řemeslo. Děti se mohou těšit na netradiční zážitek a skleněný dáreček. Vybíráme 80 Kč,-

  • Duben své jméno získal od stromu dub. To proto, že v tomto období kvetou právě duby. Duben začíná „aprílem“ – dnem žertů a vtípků. I proto se říká, že aprílový duben má sedmero počasí. Žádné neschází. Je proto tedy jasné, že na obloze se na nás sluníčko nesmálo pořád. Někdy to studeně a ostře zafoukalo, pěkně zapršelo, občas spadly kroupy a dokonce poletovaly i sněhové vločky. Zkrátka počasí bylo vrtkavé. Ale i přes to jsme na dopoledních procházkách mohli již objevovat kvetoucí stromy a keře, zelené trávníky s bílými sedmikráskami a žlutými pampeliškami, v zahrádkách u domů narcisy a pestrobarevné tulipány. Zpestřením jednoho z dopoledních vzdělávacích programů bylo loutkové představení s hudbou a písničkami O šípkové Růžence (3. 4.). Klasická pohádka o princezně Růžence, která se píchne v den svých sedmnáctých narozenin o trn a usne na sto let. Polibkem ji probudí princ a je svatba. Zajímavým a zároveň i oblíbeným tématem tohoto měsíce bylo společné povídání o „Hospodářských zvířatech“. Tak jako každé děťátko má svoji maminku i zvířátka mají svoje maminky. My jsme se učili mláďata nejen správně pojmenovávat, ale i dozvědět se, čím jsou téměř všechna zvířata pro nás užitečná. Celé povídání jsme v závěru ukončili procházkou do místního kravína s jeho malou prohlídkou. Největším zážitkem však bylo setkání  s čerstvě narozenými telátky v jejich boudách. Boudy pro telata se využívají především k jejich otužování ve venkovním prostředí, kde jsou zároveň chráněna před nepříznivým počasím právě v oněch boudách. Duben byl ale také měsícem bezpečnosti a my jsme si důrazně připomínali správné a bezpečné chování na silnici i mimo ni. Zaměřili jsme se na prevenci úrazů hlavně při přecházení silnice a seznámili se s pravidlem „Vidět a být viděn“. Závěrečné focení dětí na konci školního roku nám již tradičně zajistila paní fotografka Pavla Mendřická (23. 4.). Děkujeme. Zajímavé promítání filmu Tajemství stromů (29. 4.) mohly děti zažít v tzv. sférickém kině. Promítání bylo realizováno uvnitř kopule stanu, který byl rozložený v prostorné herně. Děj byl promítán po celé kopuli stanu a děti jej mohly sledovat vleže na příjemně měkkých podložkách. Závěr měsíce patřil oblíbenému programu o čarodějnicích realizovaný na školní zahradě, který pro děti připravily jejich paní učitelky. Měsíc duben nás svým počasím v žádném případě neodradil od dobré nálady. I když vítr občas přifoukl dešťový mrak, přesto nás sluníčko vylákalo ven ke hrám – skákání panáka, škatulata, na kočku a myš, zlatou bránu, nebo k jarním výletům do přírody, kde jsme se učili přírodu vnímat a také ji chránit. Vždyť i nadzvednutý kámen nám umožnil nahlédnout do maličkého světa těch, kteří pod ním našli úkryt.    

  • V pondělí dne 6. 5. 2024 přivítáme v MŠ Divadélko s pohádkou „Nádherné úterý“. Vybíráme 70 Kč.

  • Ve středu dne 15. 5. 2024 proběhne v MŠ oblíbený program „Starší děti čtou mladším“. Tentokrát se na návštěvu dětí ze ZŠ Jana Harracha, s programem zaměřeným na rodinu a jaro, budou těšit děti ze třídy Ježečci a Veverky.

  • V pátek dne 10. 5. 2024 půjdeme s dětmi v rámci knihovny na besedu s paní A. Popprovou, která nám představí svojí knížku „Medový domeček“. Necelou hodinu trvající zajímavá beseda se uskuteční v Tržnici řemesel od 9.00 a 10.00 hod.

  • Ve čtvrtek dne 9. 5. 2024 proběhne v MŠ program H2Ospodař, je zaměřený na budování úcty k vodě a ukazování cesty, jak s ní šetrně hospodařit. Děti  prostřednictvím příběhů kapky Jarmilky objeví tajuplná místa, kde se voda za Zemi schovává. Zjistí, jak se dokáže pohybovat v přírodě a jak ve městech ve člověkem upraveném korytu. Sami si sestaví složitou cestu vody do lidských domovů a v závěru si také ukáží, jak mohou ovlivnit svou spotřebu vody v domácnosti.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Bc. Hana Šmídová
Bc. Jitka Nosková
Mgr. Lucie Čadanová
Lucie Horáčková, Dis.
Marcela Streitová
Štěpánka Chlumská
Kristýna Bielicová, Dis.
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Eva Matyášová
-učitelky
Marcela Streitová
- asistent pedagoga


Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář