4. třída – Ježečci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Hana Šmídová a Mgr. Jana Klikorková

Třídní mobil: 704973204

Aktuality 4. třída Ježečci
  • Ve středu dne 29. 3. 2023 proběhne v naší MŠ výukový program agentury Pochop přírodu „DRAVCI A SOVY „. Shlédneme názorné ukázky práce s dravci. Děti se zábavnou formou dozvědí zajímavosti o sokolnictví, o životě dravců a sov a mají jedinečnou možnost vidět dravce z bezprostřední blízkosti. Cena 100 Kč.

  • Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 v 10.00 hod. přivítáme v naší MŠ návštěvu z Policie ČR – Psovody. Shlédneme ukázky práce psovodů, jejich práci a cvičení s pejsky.

  • V pondělí dne 20. 3. 2023 proběhne v MŠ jarní fotografování dětí. V případě zájmu prosíme rodiče o zapsání do archu, umístěného na nástěnce, v šatně každé třídy. Focení proběhne po třídách v dopoledních hodinách.

  • V pondělí dne 13. 3. 2023 proběhne v MŠ program Canisterapie. Cena 100 Kč. Program nás seznámí s prací s pejsky a možnosti využití psí lásky k léčebným účinkům.

  • V pátek dne 10. 3. 2023 v 9.00 hod. bude v MŠ program „Koloběh vody“ určený předškolákům – nejstarším dětem v MŠ. Cena 40 Kč.

  • V úterý dne 7. 3. 2023 v 10.15 hod. navštívíme KD Jilm, kde shlédneme divadelní vystoupení Digitime -DS Nosálci. Cena 60 Kč. Digitime

  • V měsíci únoru se děti konečně dočkaly ráje pro zimní radovánky. Napadl sníh, nastaly jasné a mrazivé dny. Mráz změnil mlhu v jehličky jinovatky, které zkrášlily větve stromů, keřů a střech domů. Očekávaná nadílka sněhu přispěla při dopoledních pobytech venku k oblíbeným hrám na sněhu – stavění sněhuláků,  domečků, vyšlapávání cestiček, klouzání nebo oblíbenému bobování. I na školní zahradě měly děti možnost účastnit se zimních her s různými disciplínami, které pro ně připravily paní učitelky ze třídy Soviček. Po jejich absolvování na děti každopádně byla přichystaná sladká odměna a medaile. Již tradiční kulturní akcí, která se konala v SD Jilm, bylo vystoupení taneční skupiny Paul-Dance Jilemnice, kterého jsme se také rádi zúčastnili. Nevšední školní akcí, která pobavila nejen děti ale i paní učitelky, bylo kouzelnické představení. Nechyběla kouzla s kartami, barevnými šátky ani vykouzlení živého králíka. A to za asistence dětského pomocníka z publika. Měsíc únor nám však nepřinesl jen radost ze sněhové nadílky, ale i chladné a větrné počasí. V tomto případě měly děti možnost využívat nabídek her ve třídě např.: skládání puzzlí se zimní tematikou, hraní pexesa se zvířecími stopami, volné kresby, vybarvování omalovánek nebo stavění konstrukcí z různě velkých stavebnic. Závěr měsíce patřil tradičnímu karnevalu. Každý si na něj mohl během dopoledních činností vyrobit  svoji škrabošku, ve které se zúčastnil třídního karnevalu, a závěrečného zakončení karnevalového veselí se všemi dětmi z celé školy na společném setkání ve vestibulu školy.      

  • První měsíc nového roku je za námi. První naše společné setkání s dětmi patřilo povídání, které  navazovalo na vánoční biblický příběh, o příchodu Tří králů a významu tohoto svátku v dnešní době. Námět tří králů se také objevil v pracovních činnostech, kterých se děti rády zúčastnily a všechny jejich vytvořené práce nám v závěru týdne krásně vyzdobily šatnu. V lednu nám nechybělo ani tradiční divadelní představení. Tentokrát měly děti možnost shlédnout pohádku na motivy Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách, která patří k nesmrtelným dílům našich klasiků. I když se známý příběh občas lišil od klasické předlohy, bylo v pohádce hezky zpracováno vytváření tajemných atmosfér, které byly doprovázeny nejen světelnými změnami, ale i reprodukovanou hudbou. Měsíc leden ve svém závěru přinesl hlavně dětem radost ze sněhu. Proto jsme využívali každého hezkého počasí a užívali si společných sněhových radovánek při hrách, na klouzácích nebo stavěním sněhuláků. Budeme si přát, aby nám počasí ještě chvíli vydrželo.

  • V úterý dne 7. února 2023 od 8. 00 hod., SD Jilm – taneční vystoupení Kaleidoskop. Prosíme rodiče, aby přivedli ráno své děti včas. Z MŠ odcházíme nejpozději v 7. 40 hod. Cena představení je 60 Kč.

  • Dne 6. 1. 2023 ( pátek) proběhne v naší mateřské škole divadelní představení O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Vybíráme 65,- Kč.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář