4. třída – Ježečci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Hana Šmídová a Mgr. Jana Klikorková

Třídní mobil: 704973204

Aktuality 4. třída Ježečci
  • Ve čtvrtek dne 14. 12. 2023 v 9. 30 hod. přivítáme v MŠ divadélko Rolnička s pohádkou „Vánoční příběh“. Vybíráme 60 Kč.

  • V úterý 5. 12. 2023 navštíví děti v mateřské škole Mikuláš, anděl a čert. Děti se mohou těšit na nadílku :-). Převleky malých čertíků a andílků jsou vítány, bližší informace poskytnou paní učitelky v jednotlivých třídách 🙂

  • Vážení rodiče, z důvodu instalace vzduchotechniky budou ve škole probíhat stavební práce, které vyžadují Vaši zvýšenou bezpečnost. Prosíme proto o Vaši pozornost a obezřetnost. Zakázka se bude provádět za provozu školy, a to vždy v prostoru, kde není možná přítomnost dětí. Začátek je stanoven na pondělí 9. 10. 2023 ve třídě Sovičky. Tato třída bude z důvodu přípravných prací již od 5. 10. 2023 dočasně umístěna ve třídě Ježečci. Děti ze třídy Ježečci budou po dobu celé realizace rozmístěné do ostatních tříd. O dalším postupu prací a organizaci provozu Vás budeme neprodleně informovat. Děkujeme za pochopení a spolupráci. MŠ Roztocká

  • Ve čtvrtek dne 5. 10. 2023 navštíví naší MŠ pejsek Tessie s programem „Záchranářský pes“. Na program vybíráme 100 Kč.

  • Dne 3. 10. 2023 navštívíme s dětmi besedu s p. Dankou Šárkovou, ve spolupráci s Městskou knihovnou Jilemnice. Jde o interaktivní čtení a seznámení s knížkou od jmenované autorky.

  • Po vzájemném přivítání, společném seznámení a začleněním všech dětí do nového kolektivu jsme se opět mohli s dětmi věnovat činnostem, které  již známe z loňského roku. Každé ráno jsme se všichni scházeli v herně na koberci a společně si zacvičili. S hudbou nebo bez hudby, s básničkami s pohybem nebo se  zařazením  známého tanečku, který dělal radost hlavně holčičkám. Děvčata si ráda pohrála s kočárky a panenkami, něco dobrého nám uvařila v kuchyňce a hoši si zase s chutí postavili autodráhu. U stolečků nebo v herních koutcích se stavebnicemi si prostřednictvím šikovných prstíků mohli samostatně nebo ve dvojicích postavit  různé stavby z kostek dřevěných, plastových nebo legových. Ke zklidňujícím činnostem a k přirozenému klidu jsme i v letošním roce zařadili cvičení „chůze po elipse“, kterou děti znají jíž z loňského roku. Děti se tak mimo jiné učí např.  vzpřímené chůzi, udržení směru chůze, nebo udržení rovnováhy. Cvičení je vždy doprovázeno relaxační hudbou a někdy je spojené i s vybarvováním mandaly. Během vybarvování si děti upevní znalost barev a připomenou si zásady správného úchopu psacího náčiní. Během slunečních dní nám nechyběl ani dostatek pohybových aktivit v přírodě. Chodili jsme na stadion, na hřiště i do lesa na Hraběnku. Tradiční akcí na asfaltovém hřišti u stadionu pro naše děti byla oblíbená koloběžkiáda. Každý účastník absolvoval jízdu na koloběžce po vyznačené trase s malými překážkami a výhra za účast byla připravená pro každého. V prvním školním měsíci i nejstarší děti již stihly pod vedením zkušeného lektora absolvovat 1. lekci plavecké výuky a s nadšením očekávají příští návštěvy krytého bazénu, které jsou naplánované na říjen. Závěr měsíce patřil opět známé aktivitě nazvané „bubnování“ pod vedením lektora Petra Havlana. Děti  měly nejen možnost seznámit se s bubny, ale nechyběly např. hry spojující skupinu nebo tance s bubnováním či prostor pro vyjádření vlastních emocí.

  • Organizace školního roku 2023/2024 V pátek 29. září 2023 MŠ uzavřena Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 (omezený provoz) Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vzdělávání začne ve středu 3. ledna 2024 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. – 3. 3. 2024 (omezený provoz) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (MŠ uzavřena)

  • V měsíci květnu jaro vrcholí. Český název tohoto měsíce je velice výstižný. Všechno kolem nás roste, kvete a voní. Rozkvétají stromy, trávníky a louky zdobí žluté pampelišky, na záhoncích rozkvétají tulipány. Zatímco si někteří květnové dny spojují hlavně s jarním počasím a rozkvétající přírodou, my jsme se s dětmi již tradičně věnovali přípravám na oslavu svátku maminek a vyráběli pro ně dárky s přáníčky a naučili se několik básniček a písniček. Při společném setkání s nimi to potom byla skvělá příležitost, jak jim poděkovat za vše, co pro nás v životě dělají. Světový Den hygieny rukou je již několik let vyhlášen na 5. května. Tradiční akce pro veřejnost „Den hygieny rukou“ pořádaná Nemocnicí Vrchlabí připadla v letošním roce na 18. 5. 2023 a i naše nejstarší děti měly možnost se jí zúčastnit. Smyslem akce bylo ukázat, jak důležitá je dezinfekce rukou se správnou technikou mytí, kterou si zájemci mohli i sami vyzkoušet. Hlavní vzdělávací téma tohoto měsíce bylo zaměřeno na poznávání našeho města Jilemnici. V rámci uceleného bloku měly děti možnost získávat zajímavé informace z historie města, zajímavosti o dřívějších obyvatelích a zároveň zjistily, proč je minulost našich předků pro nás důležitá, k čemu slouží a v čem nám to je stále užitečné. To bylo i podnětem k volbě školního výletu na rozhlednu na Žalý, na kterém jsme si mohli i připomenout historickou událost. O kamennou čtyřbokou rozhlednu se totiž zasloužil sám hrabě Jan Nepomuk František Harrach – dřívější majitel jilemnického panství. Výlet byl tak nejen hravý ale i poučný. Školní prostředí si naši budoucí prvňáčci přišli vyzkoušet na oblíbenou Nultou školičku, kde se jim představily jejich nové paní učitelky. Všechny zadané úkoly tu splnily na jedničku, dostaly informace o pomůckách k nástupu do 1. třídy a odcházely s těšením se na září. S nástupem do školy budou muset i naši prvňáčci stále častěji samostatně řešit různé dopravní situace. Předpokladem pro jejich bezpečné zvládnutí je především správný příklad, vysvětlování a cílevědomé rozšiřování vědomostí z dopravní výchovy. V rámci preventivních programů bylo na školní zahradě zajištěno setkání s policistou, prostřednictvím kterého mohly děti slyšet spoustu užitečných rad a zásad, jak se chovat v silničním provozu a co je nutné dělat pro vlastní bezpečnost. Společné rozloučení s našimi dětmi ze 4. třídy bylo naplánované do dvou dnů. 30. 5. 2023 jsme si s dětmi společně užili dopoledne v přírodě, zahráli si venkovní hry a dopřáli si nanukové osvěžení. Poslední den 31. 5. 2023 jsme den před Mezinárodním dnem dětí, který patří našim nejmenším, oslavili společně se všemi dětmi z mateřské školy na školní zahradě. Byla tu pro všechny uspořádaná stezka plná pohádkových postaviček z večerníčků s jejich hravými úkoly, které bylo třeba splnit, aby si v závěru každý mohl odnést drobnou odměnu. Všem Vám přejeme hezké a klidné ukončení školního roku. Za 4. třídu učitelky Hanka a Janička.

  • Říká se, že duben je nejen symbolem kvetoucích rostlin, ale má v sobě obsaženo i sedmero počasí. A opravdu – žádné nescházelo. Sluníčko na obloze se na nás pořád nesmálo, někdy to studeně a ostře zafoukalo, nebo pěkně zapršelo, objevily se i malé krupky a někdy dokonce ještě poletovaly vločky. Zkrátka počasí bylo vrtkavé. A i když vítr občas přifoukl nějaký dešťový mrak, přesto nás dubnové sluníčko vylákalo ven ke hrám nebo jarním procházkám do přírody, kde jsme se mohli s dětmi učit přírodu nejen vnímat, ale také ji chránit. Vždyť i nadzvednutý kámen nám umožnil nahlédnout do maličkého světa těch, kteří pod ním našli úkryt. A nejen to. Nevšedním zážitkem bylo i objevení hnízda na jilemnickém pivovarském komíně, kam zavítali čápi. Umělé hnízdo se tak v letošním roce dočkalo svých nájemců a my se stali jejich pozorovateli. S klasickým sklářským řemeslem – ukázkou výroby skleněných figurek – nás seznámila sklářka Zdeňka Štrohalmová, která uměla přeměnit u plynového kahanu skleněnou trubičku v cokoliv. K radosti dětí tak vznikaly figurky roztomilých rybek a barevných hadů, které si mohl každý v závěru  odnést i domů. Prostřednictvím prožitkového bubnování na djembe, kterým nás provázel pan Petr Havlan, jsme se  s dětmi přenesli k africkým domorodým kmenům a na chvíli se stali součástí jejich hudebních náboženských rituálů, obřadů nebo slavností. Děti měly možnost vyzkoušet si hru na djembe pomocí prstů nebo dlaněmi, ověřit si základní údery i sílu rytmu. A kdo se nestyděl, mohl i zaujmout vedoucí pozici hlavního hráče na djembe a udávat rytmus ostatním. V závěru měsíce jsme se těšili na poslední dubnovou noc, které se říká filipojakubská. Děti se obzvlášť těšily na večerní pálení čarodějnic hlavně s rodiči. Ale ani paní učitelky na své děti nezapomněly a připravily pro ně na školní zahradě čarodějnickou stezku s úkoly, které by každá správná čarodějnice měla umět zvládnout. Po splnění všech úkolů čekala na děti drobná odměna s medailí a čarodějnickou omalovánkou.

  • Ve středu 26. 4 . proběhne v dopoledních hodinách hudební workshop, kde si děti skvěle zabubnují. Vybíráme 85,- Kč.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Bc. Hana Šmídová
Bc. Jitka Nosková
Mgr. Lucie Čadanová
Lucie Horáčková, Dis.
Marcela Streitová
Štěpánka Chlumská
Kristýna Bielicová, Dis.
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Eva Matyášová
-učitelky
Marcela Streitová
- asistent pedagoga


Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář