Aktuality

Adaptační léto s ukrajinskými dětmi

Adaptační léto

Díky finanční podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO a ve spolupráci se zřizovatelem naše škola od 1. června do 30. srpna provozovala vzdělávací skupinu pro ukrajinské děti ve věku      3 – 6 let v prostorech bývalého gymnázia. Všichni víme, co se od konce února děje na Ukrajině… A protože jsme chtěli alespoň trochu ukrajinským rodičům a jejich dětem pomoci, vznikla právě tato skupinka.

Začátky byly opravdu hodně těžké. Děti neuměly slovo česky, my neuměli slovo ukrajinsky. S učitelkami z Ukrajiny, které nám ve skupince pomáhaly, jsme se celkem domluvily. A když bylo nejhůř, pomohl “strýček“ Google. Kromě jazykové bariéry nás čekal nelehký úkol. A to naučit se s těmito dětmi pracovat a být velice trpělivý. Oproti českým dětem jsou ty ukrajinské živější a nespoutanější. Chvíli nám to dalo, ale nakonec se nám tu společnou cestičku podařilo najít.

Denní program byl podobný jako v běžné mateřské škole. Děti měly z finančních prostředků Nadačního fondu ŠKODA AUTO hrazen též pitný režim a stravu, kterou nám dovážela Domácí pečovatelská služba z našich školkových kuchyní.

Po ukončení provozu adaptační vzdělávací skupiny byly děti přijaty do běžných tříd naší mateřské školy. Nyní po měsíci září můžeme říci, že letní skupina byla pro ukrajinské děti velkým přínosem nejen v oblasti adaptace, ale adaptační léto nám i ukrajinským dětem přineslo nové poznatky, zajímavé zkušenosti a mnoho zážitků. Děkujeme touto cestou všem aktérům, kteří se na vzniku a realizaci projektu podíleli a našim malým ukrajinským předškolákům přejeme spoustu dnů plných příjemných maličkostí.                                                                            Marcela Lízrová

 

 

 

Organizace školního roku

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 20. 2. – 26. 2. 2023

 

Distanční vzdělávání

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

   Celý příspěvek

Důležité sdělení

Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne.

V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení.

Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole.

Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

Platby v MŠ

Stravné a školné

Informace k platbám stravného a školného

  • Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.
  • Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba.

Měsíční platby:
Stravné 1 100,-
Školné     500,-
Celkem 1 600,-

Děti s odkladem školní docházky platí 1 300,- stravné, školné neplatí.
Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 1 100,- stravné, školné neplatí.

Zápis do MŠ
Naši sponzoři

Občanské sdružení Sluníčko
DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí