Aktuality

Platby v MŠ

Stravné a školné

Informace k platbám stravného a školného

  • Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.
  • Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba.

Měsíční platby:
Stravné 800,-
Školné 450,-
Celkem 1250,-

Děti s odkladem školní docházky platí 850,- stravné, školné neplatí.
Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 800,- stravné, školné neplatí.

Poděkování rodičům…

Vážení rodiče,
problémy s nárůstem výskytu onemocnění COVID-19 se dotkly také naší mateřské školy.

Chtěla bych velice poděkovat všem rodičům, u kterých to bylo možné a nechali si své dítě doma, za jejich ochotu a maximální snahu vyjít nám vstříc (většinou maminky na rodičovské dovolené s druhým dítětem nebo na OČR se školáčkem).

Nemalou měrou nám tak přispíváte k vypořádání se s touto nelehkou situací, pomáháte nám udržet chod školy, aniž bychom ji museli zcela uzavřít, neboť jsou stále mezi Vámi i pracující rodiče, kteří nemají zkrátka na výběr a nemohou si zajistit hlídání dětí, nebo pracují v profesích, které jsou v současné době pro nás všechny velmi důležité.

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání této nelehké situace. Ředitelka školy

 

Akce školy zrušeny do odvolání

Vážení rodiče,

do odvolání se ruší veškeré plánované akce (př. fotografování atp.) školy a jednotlivých pracovišť.

Co je karanténa a jak postupovat

Informace KHS ke karanténě naleznete zde: KHS info pro rodiče

 

Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, kterým se musí řídit ordinace praktických lékařů a pediatrů.

Pro ty, kteří nechtějí dlouhý text číst, shrnuto velkým písmem (bez mého dalšího komentáře).

VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ OSOBY BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝM JE UVALENA KARANTÉNA PRO KONTAKT S COVID -19, SE MUSÍ PODROBIT TESTU K JEJÍMU UKONČENÍ.    Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

Distanční vzdělávání

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

   Celý příspěvek

Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí