Platby v MŠ

Stravné a školné

Informace k platbám stravného a školného

  • Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.
  • Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba.

Měsíční platby:
Stravné 1 100,-
Školné     500,-
Celkem 1 600,-

Děti s odkladem školní docházky platí 1 300,- stravné, školné neplatí.
Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 1 100,- stravné, školné neplatí.