Pro rodiče

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace vznikla sloučením všech 3 mateřských škol v Jilemnici a je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Jilemnice. Organizaci řídí ředitelka, v její nepřítomnosti statutární zástupkyně, která zároveň řídí pracoviště Spořilovská v sídle ředitelství. Na ostatních dvou odloučených pracovištích (mateřských školách) jsou pověřeny řízením zástupkyně ředitelky.

Koronavirus

Opatření týkající se epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19
V mimořádných situacích postupuje škola dle platných metodických pokynů MŠMT.
Aktuální informace budou předávány zákonným zástupcům prostřednictvím webových stránek školy, informačních nástěnek, případně osobně.

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Z epidemiologických důvodů budou letošní zápisy do MŠ probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Řádně vyplněné dokumenty doručíte v období od 3. května do 14. května 2021 některým z těchto způsobů:

  • podáním do schránky školy na adrese Spořilovská 994
  • emailem s elektronickým podpisem (nelze prostý email)
  • datovou schránkou (r54ksdy)
  • osobním podáním pouze po předchozí telefonické domluvě (481 544 072)
  • poštou na adresu školy

Dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy – část, kterou vyplňuje dětský lékař o řádném očkování dítěte – je nezbytné mít potvrzeno praktickým lékařem!!!
  • Kopie rodného listu dítěte
  • více info na hlavní stránce v sekci AKTUALITY

Stravné a školné

Informace k platbám stravného a školného

  • Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.
  • Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti v průběhu měsíce říjen.

Měsíční platby:
Stravné 800,-
Školné 450,-
Celkem 1250,-

Děti s odkladem školní docházky platí 850,- stravné, školné neplatí.
Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 800,- stravné, školné neplatí.

Školní řád

Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí