Pro rodiče

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace vznikla sloučením všech 3 mateřských škol v Jilemnici a je od 1.1.2003 příspěvkovou organizací Města Jilemnice. Organizaci řídí ředitelka, v její nepřítomnosti statutární zástupkyně, která zároveň řídí pracoviště Roztocká v sídle ředitelství. Na ostatních dvou odloučených pracovištích (mateřských školách) jsou pověřeny řízením zástupkyně ředitelky.

 

Co potřebuje dítě do školky:

 • čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, tepláky, legíny, sukni, zástěrku
 • přezůvky do třídy (ne pantofle – z bezpečnostních důvodů)
 • papírové kapesníčky (vybíráme 2x za školní rok)
 • na odpolední odpočinek pyžamo nebo noční košili
 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ „nehody“(umazání se, polití se…)
 • oblečení na pobyt venku – pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat 🙂
 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou – rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek
 • Doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy
 • Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené JMÉNEM, MONOGRAMEM NEBO ZNAČKOU DÍTĚTE.

Koronavirus

Opatření týkající se epidemiologické situace v souvislosti s COVID-19
V mimořádných situacích postupuje škola dle platných metodických pokynů MŠMT.
Aktuální informace budou předávány zákonným zástupcům prostřednictvím webových stránek školy, informačních nástěnek, třídních emailů, případně osobně.

Stravné a školné

Informace k platbám stravného a školného

 • Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600.
 • Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců.

Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol.

Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti v průběhu měsíce říjen.

Měsíční platby:
Stravné 1 100,-
Školné     500,-
Celkem 1 600,-

Děti s odkladem školní docházky platí 1 300,- stravné, školné neplatí.
Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 1 100,- stravné, školné neplatí.

Školní řád