Adaptační léto s ukrajinskými dětmi

Adaptační léto

Díky finanční podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO a ve spolupráci se zřizovatelem naše škola od 1. června do 30. srpna provozovala vzdělávací skupinu pro ukrajinské děti ve věku      3 – 6 let v prostorech bývalého gymnázia. Všichni víme, co se od konce února děje na Ukrajině… A protože jsme chtěli alespoň trochu ukrajinským rodičům a jejich dětem pomoci, vznikla právě tato skupinka.

Začátky byly opravdu hodně těžké. Děti neuměly slovo česky, my neuměli slovo ukrajinsky. S učitelkami z Ukrajiny, které nám ve skupince pomáhaly, jsme se celkem domluvily. A když bylo nejhůř, pomohl “strýček“ Google. Kromě jazykové bariéry nás čekal nelehký úkol. A to naučit se s těmito dětmi pracovat a být velice trpělivý. Oproti českým dětem jsou ty ukrajinské živější a nespoutanější. Chvíli nám to dalo, ale nakonec se nám tu společnou cestičku podařilo najít.

Denní program byl podobný jako v běžné mateřské škole. Děti měly z finančních prostředků Nadačního fondu ŠKODA AUTO hrazen též pitný režim a stravu, kterou nám dovážela Domácí pečovatelská služba z našich školkových kuchyní.

Po ukončení provozu adaptační vzdělávací skupiny byly děti přijaty do běžných tříd naší mateřské školy. Nyní po měsíci září můžeme říci, že letní skupina byla pro ukrajinské děti velkým přínosem nejen v oblasti adaptace, ale adaptační léto nám i ukrajinským dětem přineslo nové poznatky, zajímavé zkušenosti a mnoho zážitků. Děkujeme touto cestou všem aktérům, kteří se na vzniku a realizaci projektu podíleli a našim malým ukrajinským předškolákům přejeme spoustu dnů plných příjemných maličkostí.                                                                            Marcela Lízrová