Zajíčci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Marcela Streitová, Štěpánka Chlumská a Marcela Lízrová

Třídní mobil: 704973203

 

Aktuality 3. třída Zajíčci
  • Ve středu dne 29. 3. 2023 proběhne v naší MŠ výukový program agentury Pochop přírodu „DRAVCI A SOVY „. Shlédneme názorné ukázky práce s dravci. Děti se zábavnou formou dozvědí zajímavosti o sokolnictví, o životě dravců a sov a mají jedinečnou možnost vidět dravce z bezprostřední blízkosti. Cena 100 Kč.

  • Ve čtvrtek dne 23. 3. 2023 v 10.00 hod. přivítáme v naší MŠ návštěvu z Policie ČR – Psovody. Shlédneme ukázky práce psovodů, jejich práci a cvičení s pejsky.

  • V pondělí dne 20. 3. 2023 proběhne v MŠ jarní fotografování dětí. V případě zájmu prosíme rodiče o zapsání do archu, umístěného na nástěnce, v šatně každé třídy. Focení proběhne po třídách v dopoledních hodinách.

  • V pondělí dne 13. 3. 2023 proběhne v MŠ program Canisterapie. Cena 100 Kč. Program nás seznámí s prací s pejsky a možnosti využití psí lásky k léčebným účinkům.

  • V pátek dne 10. 3. 2023 v 9.00 hod. bude v MŠ program „Koloběh vody“ určený předškolákům – nejstarším dětem v MŠ. Cena 40 Kč.

  • V úterý dne 7. 3. 2023 v 10.15 hod. navštívíme KD Jilm, kde shlédneme divadelní vystoupení Digitime -DS Nosálci. Cena 60 Kč. Digitime

  • V týdnu od 6. února jsme si povídali o povolání, kdo by chtěl mít jakou práci až bude dospělý. Ale mnoho jsme toho nenapovídali a raději jsme vyrazili jak se říká „ do terénu“.☺ Hned v pondělí nás čekali na policejní stanici v Jilemnici. Zde si to děti náramně užily a opravdu je to moc bavilo a líbilo se jim tady. Dozvěděly se hodně důležitých informací o práci policie, vyzkoušely si helmy, čepice, pouta, obušek…A také si prohlédly policejní auta. A pozor ! Děti přiznaly všechny prohřešky svých rodičů, kteří řídí auto!☺ V úterý jsme shlédli zajímavé povolání – tanečník na jilemnickém Kaleidoskopu. Ve středu přišli na řadu hasiči. Předvedli dětem, co všechno se skrývá ve velkém hasičském autě. Děti se také povozily na známé hasičské tyči. I tato návštěva se dětem líbila, hlavně klukům. Ve čtvrtek jsme zavítali na poštu, kde si děti poslaly nakreslený obrázek jako dopis, každý k sobě domů. I poslední den jsme stihli hodně. Společně upéct štrúdl a cestovat vlakem do Martinic a zpět. Takže jsme toho opravdu moc nenapovídali, ale raději jsme si vše vyzkoušeli doopravdy. Děkujeme za ochotu a trpělivost policii i hasičům. Zajíčci.

  • V úterý dne 7. února 2023 od 8. 00 hod., SD Jilm – taneční vystoupení Kaleidoskop. Prosíme rodiče, aby přivedli ráno své děti včas. Z MŠ odcházíme nejpozději v 7. 40 hod. Cena představení je 60 Kč.

  • V úterý 10. ledna bylo deštivé dopoledne. Děti měly slíbené malé překvapení. Od začátku roku marně vyhlížíme sníh, tak se snažíme na procházkách zabavit jinak. Domluvili jsme si s panem Faistauerem návštěvu radničních hodin. Po příchodu do hlavní budovy městského úřadu nás pan Faistauer zavedl na úzké točité schodiště. Vedlo k hodinovému strojku, který ovládá nejpilnější hodiny. Mnozí z nás museli překonat strach z výšky a neznámého prostoru. Děti byly seznámeny se základním fungováním hodin a jejich částí. Samozřejmě děti zaujal také pohled z vysokých oken do různých stran centra našeho města. Po té jsme počkali na samotné odbíjení, kdy se hodiny daly do pohybu. Po odbití děti pomohly panu Faistauerovi opět hodiny natáhnout. V radniční věži se dětem líbilo a doufáme, že se o své zážitky podělily i doma.  

  • Dne 6. 1. 2023 ( pátek) proběhne v naší mateřské škole divadelní představení O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Vybíráme 65,- Kč.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář