3. třída – Zajíčci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Marcela Streitová, Věra Nosková

Aktuality 3. třída Zajíčci
  • Kvůli nemoci COVID-19 proběhla Mikulášská nadílka netradičně. Paní učitelka Věrka vypůjčila kostýmy a tři ochotné paní učitelky se převlékly za Mikuláše, čerta, anděla a chodily po třídách s nadílkou a metličkami. Děti zpívaly písničky, přednášely básničky, slibovaly polepšení v chování, oblékání, uklízení. Paní učitelka Štěpánka dětem formou pohádky a poslechem koled přiblížila narození Ježíška ve městě Betlémě, význam komety svítící nad Betlémem, přání pastýřů ovcí u jesliček. Za pomoci dětí jsme ustrojili vánoční stromeček, aby si ho děti před Vánocemi užily. Učíme se s dětmi vánoční písničky a básničky, aby děti mohly zazpívat nebo přednést básničku Ježíškovi a stromečku a dostaly hodně dárečků. Děti vyrábí přáníčka – jedno čistě dětské, druhé se svojí fotografií (náhrada za besídku, která se kvůli současné situaci nemůže konat). S dětmi vytvoříme, upečeme a nazdobíme vánoční cukroví – dáreček domů s přáníčky. Navštívíme Muzeum v Jilemnici, kde si děti prohlédnou pohyblivé betlémy, uslyší koledy – umocní se tím předvánoční nálada. Zaměstnancům předají děti přáníčko k Vánocům.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář