Program Vodohospodář v MŠ

Ve čtvrtek dne 9. 5. 2024 proběhne v MŠ program H2Ospodař, je zaměřený na budování úcty k vodě a ukazování cesty, jak s ní šetrně hospodařit. Děti  prostřednictvím příběhů kapky Jarmilky objeví tajuplná místa, kde se voda za Zemi schovává. Zjistí, jak se dokáže pohybovat v přírodě a jak ve městech ve člověkem upraveném korytu. Sami si sestaví složitou cestu vody do lidských domovů a v závěru si také ukáží, jak mohou ovlivnit svou spotřebu vody v domácnosti.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Bc. Hana Šmídová
Bc. Jitka Nosková
Mgr. Lucie Čadanová
Lucie Horáčková, Dis.
Marcela Streitová
Štěpánka Chlumská
Kristýna Bielicová, Dis.
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Eva Matyášová
-učitelky
Marcela Streitová
- asistent pedagoga


Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář