2. třída – Motýlci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Eva Vaníčková, Lidmila Fischerová, Daniela Zollerová, Dis.

Aktuality z 2. třídy
  • Od 1. 3. 2021 je v ČR vyhlášeno prodloužení Nouzového stavu a došlo k uzavření všech MŠ. Naše MŠ je otevřena pouze pro rodiče dětí IZS.  V rámci našeho projektu Tátové a mámy, pojďte si hrát s námi, vám alespoň touto cestou nabídneme témata, kterým bychom se společně věnovali v tomto období. K vašim nápadům, jak užitečně trávit společný čas, můžete přidat něco z naší nabídky. První téma je Březen- měsíc čtenářů. Jeho podtémata jsou- kamarádka Knížka, moje nejoblíbenější knížka, moje knihovnička doma, naše knihovnička ve školce, Knihkupectví- knížky si kupujeme, Knihovna- knížky si půjčujeme, seznamování s různými knihami- leporela, encyklopedie, atlasy, knížky pohádkové a naučné. Společně s dětmi si můžete přečíst obrázkové čtení, prohlížet si obrázky v knížkách i časopisech, říkat říkanky, zpívat písničky.  Děti rády poslouchají pohádky čtené rodiči nebo starším sourozencem. Druhé téma je Březen- měsíc divadla. Jeho podtémata jsou- hrajeme si známé pohádky jako herci, s maňásky, s loutkami, vyrábíme si divadlo z papíru, hrajeme si s Kašpárkem pohádku nebo vymyšlený příběh. Třetí téma je- Domácí zvířátka a jejich mláďátka. Povídáme si o domácích a hospodářských zvířatech, jak se říká velkým a jak se jmenují malá, hledáme je na obrázku v knížkách, pozorujeme je venku na procházkách. Největší radost mají děti ze setkání se zvířaty živými, ale pozor na bezpečné chování.  Posledním tématem je Vítání jara a příchod Velikonočních svátků. Na Velikonoce bychom si připravili pěknou jarní výzdobu a namalovali si vajíčka. Přejeme vám všem klidné Velikonoční svátky a pevné zdraví. Snad už se v dubnu sejdeme. Myslíme na vás- vaše paní učitelky Eva a Lída

  • Měsíc únor je nejkratší v celém roce, přesto se do něj hodně vešlo.  Začal jarními prázdninami v ZŠ a u nás upraveným provozem.  Další tři týdny zaplnila tři témata. Oblíbené : Na lékaře a Hlava, ramena, kolena, palce nás navedly k objevování našeho těla a k tématu – Já člověk, my lidé, zdraví a nemoc. Zkoumali jsme, co na našem těle vidíme a povídali si, co je schováno uvnitř, co našemu zdraví prospívá a co mu škodí.  V tomto týdnu jsme také fandili našim starším kamarádům ze školky na jejich závodech v lyžování nebo v běhu s překážkami. Naše děti si celou dráhu proběhly, aby si vyzkoušely, co je příští rok čeká.  Dalším tématem byl Karneval a přípravy na něj. V pondělí děti přivítala karnevalová výzdoba třídy i herny a vytvořila tu správnou náladu těšení. Společně jsme si povídali o Masopustu, o zvycích, o maskách, o masopustním jídle a veselí.  Náš velký den byl ve čtvrtek 18.2..  Již ráno děti přicházely do třídy v převlecích a moc jim to slušelo. Tímto děkujeme rodičům za přípravu krásných kostýmů. Celý den byl pohádkový, plný dobré nálady, tancování, her, nechybělo ani výborné pohoštění. I paní učitelky se tentokrát proměnily a to na sněhuláky. Fotografie z vydařené akce jsou na našich stránkách. Poslední týden v únoru zaplnilo téma – Řeknu ti to hned, smyslů máme pět. Zabývali jsme se naším zrakem a očima, naším sluchem a ušima, naším čichem a nosem, naším hmatem a rukama, naší chutí a jazykem. Všechna zkoumání doprovázely hry na rozvoj smyslového vnímání, aby si děti vše samy vyzkoušely.  Svět vnímáme všemi smysly a všechno je vzájemně propojené. Co vidíme, co slyšíme, co cítíme, co nám chutná, co zkoumáme rukama, nyní děti procvičují každý den se svými rodiči doma. Tímto jsme u Motýlků zakončili Kouzelnou zimu a budeme se těšit na Rozkvetlé jaro v naší třídě. Snad to bude brzy. Do vašich domovů vás zdraví vaše paní učitelky Lída a Eva

  • Milí rodiče, máme pro Vás zajímavý článek o činnostech, které podporují správné držení tužky s názvem: DOBŘE ROZVINUTÁ GRAFOMOTORIKA JE PODMÍNKOU PRO PSANÍ. Odkaz naleznete zde: https://www.rodina.cz/clanek9201.htm   Během trénování grafomotoriky nezapomeňte na správné držení tužky. Zda Vaše dítě drží správně tužku si můžete ověřit podle tohoto článku: https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/  

  • Po vánočních prázdninách jsme se ve školce sešli v pondělí 4. ledna. Společně jsme přivítali nový rok 2021 a těšili se na návštěvu tří králů, která k nám dorazila od Berušek. Společné setkání bylo milé a přátelské. Na začátku měsíce ledna jsme si povídali, jak měříme čas, co je to rok, měsíc, týden, den a sledovali hodinky, jak čas rychle utíká. Další týden začalo sněžit. Bílá zima, ta je prima! Děti se radovaly ze sněhové nadílky, pozorovaly zimní počasí, stavěly sněhuláky, házely sníh lopatkami na velikou hromadu. Úspěch měly pokusy se sněhem a ledem. Také už víme, jak je důležité správně se ven obléknout. Zimní oblečení dá všem pořádně zabrat, ale největší šikulové se již obléknou sami, rychle a správně. Zasněžená školní zahrada nám umožnila sportovat. Děti bavila jízda na kluzácích a vyzkoušely si i lyžování. Před odchodem ven si vždy připomeneme pravidla bezpečného chování na sněhu a ledu i k sobě navzájem. Vydali jsme se také na jilemnické náměstí za sněhovým Krakonošem. Nádhera! Koncem měsíce jsme sledovali stopy na sněhu – od lyží, kluzáků, naše stopy, stopy zvířátek a ptáčků. Povídali jsme si o péči lidí o zvířátka a ptáčky v zimě      u krmelců a krmítek. Jedno nově vyrobené krmítko jsme dostali jako dárek. Většina dětí má svoje vlastní zkušenosti z domova s péčí o přírodu v zimě. My máme radost, že z nich rostou mladí ochránci přírody. Všechny činnosti se snažíme smysluplně naplánovat a užitečně využít každou chvíli dětí v MŠ. V ČR stále platí nouzový stav. Pro toto opatření nemůžeme uskutečňovat plánované akce dětí spolu s rodiči. Proto dokumentujeme naše aktivity a fotografie, jsou k dispozici rodičům na stránkách MŠ. Pevně věříme, že se situace vylepší a společných akcí se dočkáme. Přejeme všem kouzelnou zimu! Vaše učitelky Eva a Lída.

  • Milí rodiče a děti! Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! A proto v klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.           Kolektiv MŠ Zámecká

  • V rámci projektu Tátové a mámy, pojďte si hrát s námi, jsme v letošním roce při nouzovém stavu v ČR hledali jinou formu spolupráce. Rodiče jsme zapojili do společné hry s názvem „cesta do Betléma“. Děti postupně dostávaly domů psaníčka s vánočními úkoly, které s rodiči doma plnily a trávily tak společný čas. Tradičně, jako každý rok, nám Barborka donesla dobroty, přišel k nám Mikuláš a jeho družina, uskutečnilo se vánoční focení, navštívili jsme Muzeum a výstavu Betlémů, proběhla vánoční nadílka a děti se mohly radovat z nových dárků. Nezapomněli jsme si připomenout vánoční symboly, zvyky, a koledy. PŘEJEME VÁM VŠEM KLIDNÉ VÁNOCE

  • Do fotogalerie jsme vám vložili několik nových fotografií, naleznete je ve složce „Proměnlivý podzim u Motýlků 2020“. Přejeme vám všem pevné zdraví. Motýlci

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Iveta Šenoldová
Bc. Dana Novotná
Daniela Zollerová Dis.
učitelky


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
kuchařka
Kateřina Pochopová
pomocná kuchařka
Marta Palasová
školnice
Alena Votočková
uklízečka
Miloslav Jebavý
údržbář