Poděkování

V pondělí 3. června se naše děti ze třídy Kytiček a Motýlků kvůli začínající rekonstrukci přestěhovaly do MŠ Sluníčko – Roztocká. Čekalo nás milé a vlídné přivítání a uvolněná třída Ježečků včetně vybavení.

Děkujeme tímto všem zaměstnancům této MŠ.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
-zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Bc. Diana Hloušková (MD)
Soňa Sofie Hlídková
Jitka Hofmanová
Bc. Věra Janovská
Jana Jezdinská
Mgr. Markéta Kebrtová
Mgr. Monika Nosková
Veronika Nosková
Bc. Dana Novotná
-učitelky
Markéta Tringelová
- asistent pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
-administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
-kuchařka
Kateřina Pochopová
-pomocná kuchařka
Marta Palasová
-školnice
Kateřina Brumlichová
-uklízečka
Aleš Pochop
-údržbář