Vítáme Vás na stránkách MŠ Zámecká – Kamarádka.


kam-pn Odloučené pracoviště
MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz
Zástupkyně ředitelky Eva Vaníčková

Aktuality z MŠ Zámecká
  • Pro novou MŠ našli bývalí zastupitelé města vhodné a klidné místo za zámeckým parkem. V květnu 1975 začala její výstavba – název byl „První mateřská škola Zámecká Jilemnice, okres Semily“. Provoz byl zahájen 12. 12. 1977 v jednom pavilonu ve dvou třídách a druhý pavilon se otevřel 6. 3. 1978. MŠ od srpna 1977 vedla paní ředitelka Ludmila Makovičková. Na první školní rok bylo zapsáno 140 dětí do čtyř tříd, tj. 35 dětí na jednu třídu.  V letech 1986 – 1987 došlo z důvodu zatékání k přestavbě původní rovné střechy na sedlovou. V roce 1989 byl snížen počet dětí ve třídách na 20 – 25.    V letech 2001 – 2002 vážně onemocněla paní ředitelka a řízením MŠ byla pověřena paní učitelka Věra Kyzewettrová. 1. 1. 2003 nastala velká legislativní změna, kdy všechny tři MŠ v Jilemnici byly sloučeny v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Jilemnice se sídlem v MŠ Spořilovská. MŠ Zámecká a MŠ Valteřická (v Hrabačově) se staly odloučenými pracovišti. Ředitelkou byla jmenována paní Jarmila Kvardová. Po jejím odchodu nastoupila na tuto funkci paní Alena Jindřišková. V letech 2008 – 2009 proběhla venkovní rekonstrukce MŠ, týkala se výměny oken, zateplení budov a nové fasády. MŠ si oblékla krásný nový kabátek v pastelových barvách – žluté, oranžové a zelené. Město získalo ještě dotaci na vybavení zahrad všech tří MŠ herními prvky z Tomových parků, které by v současnosti potřebovaly větší péči a údržbu. V tomto roce se znovu otevřela naše první třída, která byla od roku 1999 uzavřena pro nízký počet dětí. Třídu po tuto dobu využívala ZŠ a poté ZUŠ pro svůj taneční obor. V roce 2014 – 2015  nastala další větší změna – u vstupních dveří začal fungovat čipový systém, který zajišťuje větší bezpečnost pro děti. Moc se také těšíme na plánovanou modernizaci prostor MŠ. Od 1. 1. 2002 zároveň se vstupem do právní subjektivity nese naše MŠ název Kamarádka. Říkáme, že jsme tu taková jedna velká rodina. Za 45 let prošlo dveřmi této školky na stovky dětí. Bývalí absolventi už k nám vodí svoje děti, vzpomínají, porovnávají a my jsme rádi, že se k nám vracejí. V současné době má MŠ čtyři obsazené třídy, dohromady 96 dětí a 14 zaměstnanců. Od roku 2019 vede MŠ paní ředitelka Mgr. Monika Králová. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Krok za krokem celým rokem“ je společný pro všechny tři MŠ. Z něho vycházejí třídní vzdělávací programy, které jsou uzpůsobeny na míru jednotlivým třídám a věku dětí. Nejmenší děti tráví většinu času se svými učitelkami ve třídě a na zahradě. Nejstarší děti si už mohou dovolit delší vycházky, výlety, exkurze. Vždyť každý věk si žádá své. Snažíme se o neustálou spolupráci s rodiči, vymýšlíme různé akce. Prioritou je pro nás všestranný a harmonický rozvoj dětí. Společné přání: „Milá školko, Kamarádko naše, přejeme Ti hodně usměvavých dětských tváří, spokojených rodičů, ať se tu máme všichni i nadále krásně a ať všem zůstávají milé a hřejivé vzpomínky na společně prožitý čas“. Všechno nejlepší přeje kolektiv MŠ Zámecká v Jilemnici.

  • Byli jsme v Polsku… a děkujeme všem, kteří nám tento výlet umožnili… V rámci projektu česko – polské spolupráce Orbity Kultury byla v září 2022 vyhlášena soutěž s danými pravidly a parametry o „Nejkrásnější Betlém“. Zapojily se všechny třídy MŠ Jilemnice a vzniklo celkem 10 Betlémů. O tom vítězném rozhodla česko – polská porota v SD Jilm. Vyhrál Betlém třídy Motýlků z MŠ Zámecká a bylo to pro nás velké překvapení. Výhru jsme neplánovali ani nečekali, ale pravdou je, že jsme si naše společné dílo opravdu vypiplali. Na úplném začátku byl návrh a ovečky z kaštanů, žaludů, bukvic a pilin. Každé dítě si vyrobilo jednu. V další tvorbě jsme použili papírovou krabici, barevné papíry, krabičky, přírodniny – šišky, mech, skořápky od ořechů, kůru. Děti nazdobily strany Betlému otisky vlastních pracovitých ruček. Postupně přicházely další nápady až měl Betlém finální podobu, která odpovídala zadaným požadavkům a se kterou jsme byli spokojeni. Všechna výsledná díla pracovitých dětiček a jejich třídních učitelek byla vystavena k prohlédnutí na MěÚ v Jilemnici při konání vánočního jarmarku v sobotu 17.12.2022. Každé dílo bylo zajímavé a originální. Vítězný Betlém putoval v sobotu večer do Polska, kde byl vystaven na vánočním jarmarku v Jelení Góře spolu s ostatními Betlémy vytvořenými polskými dětmi. Naší odměnou byl výlet do Polska a tak jsme se v neděli 18.12.2022 po osmé hodině vypravili autobusem společně s rodiči a dětmi za ním. Čekal nás den plný zážitků. Před jízdou jsme si rozdali připravené svačiny. Pan řidič jel bezpečně a opatrně. Pravou zimní náladu umocňovalo i počasí se sněhem, sluníčkem, ale i mrazem. V Jelení Góře nás přivítala milá překladatelka Helenka a po celou dobu pobytu se nám věnovala. Zajímavá byla prohlídka Staré radnice v doprovodu polského Mikuláše. Děti si užily vánoční tvoření v připravených dílničkách a vystoupení na opravdovém pódiu na náměstí. Zde se proměnily za hvězdičky a zazpívaly české koledy. Odměnou byl hlasitý potlesk, pochvala a focení s polským Mikulášem. Následovala procházka městem a vydatný oběd. Pak nás autobus převezl do aquaparku Cieplickie, kde již čekala druhá milá překladatelka. Po dvouhodinovém koupání před námi byla cesta zpět domů, ale ta se díky zákazům a objížďkám trochu protáhla. U SD Jilm jsme se loučili po devatenácté hodině s pocitem příjemně prožitého dne a nezapomenutelnými zážitky. Rodiče nám děkovali za vydařenou akci a my ještě jednou děkujeme pořadatelům. A tak se může někdy stát, že když nejmíň chcete vyhrát a přejete výhru ostatním, že nakonec vyhrajete sami … Třídní učitelky Eva Vaníčková a Lidmila Fischerová MŠ Jilemnice – Zámecká – Kamarádka

  • Začátek adventního času v MŠ Kamarádka   V pondělí 28. listopadu se na zahradě v MŠ Zámecké konalo slavnostní „Rozsvěcení vánočního stromu“. Tuto radostnou událost si naše děti, jejich rodiče, sourozenci a prarodiče nemohli nechat ujít. Dokonce přišla i nebeská návštěva. Svatý Petr s andílkem navštívili děti v jednotlivých třídách již po ranní svačině. Ti dva se totiž od nebeské brány občas dívají, jak se nám ve školce daří. Proto se rozhodli, že půjdou hodné děti odměnit a ty druhé povzbudit. Andílek rozdával dětem hvězdičku z nebeské oblohy a svatý Petr slíbil, že, kdo ji bude pěkně opatrovat a dá si ji kolem krku, může se odpoledne vydat na procházku nebem. Po odpoledním odpočinku čekalo na děti a jejich doprovod svatopetrské přivítání u nebeské brány. Posilněni perníčky prošli do nebe a začali se rozhlížet, jak to tam nahoře chodí. Ostatní svatí mají bohužel před narozením Ježíška spoustu práce, a tak nechali dětem na svých obláčcích různé úkoly a povídání o nich. Děti se dozvěděly něco o svaté Lucii, Barboře, Mikuláši i dalších. V průběhu celé akce se mohli všichni ohřát teplým čajem nebo kávou a dát si k tomu něco sladkého. Zároveň probíhal jarmark vánočních výrobků našich dětí. Ve čtyři hodiny jsme se všechny třídy připravily na vystoupení. Kytičky, Motýlci, Berušky i Včelky měli možnost svým rodinám předvést pásmo básniček a písniček. Společným tancem se světýlky jsme se naladili na pravou vánoční atmosféru a po napočítání do deseti se rozzářil vysoký vánoční strom jasnými světly. Nezbývalo, než všem našim dětem a jejich rodinám popřát krásné a klidné vánoční svátky a čtenářům přejeme šťastný, radostný a pohodový nový rok 2023.   Kolektiv MŠ Zámecká v Jilemnici

  • Srdečně vás zveme na ADAPTAČNÍ  HRACÍ  ODPOLEDNE které se bude konat ve středu 31.8.2022 od 15:30 – do 16:30 hod. ve všech třídách naší školky.   Přijďte si s dětmi pohrát do jejich nové třídy, seznámit se s prostory a paní učitelkou. Přineste si s sebou již bačkorky, náhradní oblečení do šatny, gumáky a pláštěnku. První den se pro vás tak stane klidnějším a děti na něj budou připraveny.   Rozdělení dětí do jednotlivých tříd pro školní rok 2022/2023 bude zveřejněn za hlavními dveřmi MŠ. Přejeme vám všem příjemný zbytek léta. Kolektiv MŠ Zámecká.  

  • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Zveme Vás na společné sportovní odpoledne, které se bude konat na zahradě naší MŠ dne 1.6. 2022 od 14:30hod. Na co se můžete těšit? Sportovní stanoviště – průběžný start od 14:30hod., svůj čas startu si zvolte na nástěnce ve spojovací chodbě MŠ. Jízda na koloběžce Překážková dráha Prolézání tunelem Opékání buřtů SPORTOVNÍ OBLEČENÍ DĚTÍ, ALE I RODIČŮ VÍTÁNO OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO TĚŠÍME SE NA VÁS KOLEKTIV MŠ   Doplňující informace ke Dni dětí 1.6.2022 Prosíme tatínky o přenesení laviček v úterý 31.5.2022 od MŠ na určené místo. Informace u učitelek ve třídě. Doporučujeme vzít si na tuto akci svoji vlastní deku. Využijete ji k vašemu pohodlí při občerstvení. V 16.15 se všichni sejdeme u borovice za MŠ na společné vystoupení dětí. Po celou dobu akce si rodiče zodpovídají za svoje dět !

  • Vážení rodiče, v souvislosti s epidemiologickou situací Vás o případné karanténě Vašeho dítěte, třídy nebo pracoviště budeme informovat prostřednictvím SMS a emailových zpráv. Děkujeme za pochopení. Komu nebude nařízena karanténa Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které: nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty. Nároky založené zákonem o krizovém ošetřovném mohou vznikat v období od 1. 11. 2021, kdy jejich vznik a trvání je závislé na době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28. února 2022. Mimořádná opatření mohou být v daném období opakovaně nařizována. Krizové ošetřovné se vztahuje na případy, kdy je třeba pečovat: dítě mladší 10 let, nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I nebo jsou u něj dány speciální vzdělávací potřeby, a to z důvodu uzavření zařízení nebo školy anebo jejich části (třídy, ročníku), které dítě navštěvuje v souvislosti s onemocněním COVID-19, nebo byla dítěti nařízena karanténa v přímé souvislosti s onemocněním covid-19 a dítě proto nemůže docházet do školy, Uplatnění nároku na ošetřovné Zaměstnanci uplatňují nárok na krizové ošetřovné prostřednictvím nového tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě / jinou osobu / za kalendářní měsíc při mimořádných opatřeních při epidemii (krizové ošetřovné)“, který bude dostupný na ePortálu ČSSZ, kde budou také uvedeny podrobné informace pro jeho vyplnění. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021 https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=728253758

  • Milí rodiče a děti! Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům,není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! A proto v klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.        Kolektiv MŠ Zámecká

  • Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne. V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení. Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole. Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

  • Srdečně vás zveme na ADAPTAČNÍ HRACÍ ODPOLEDNE které se bude konat v úterý 31.8.2021 od 15:30 – do 16:30 hod. ve všech třídách naší školky. Přijďte si s dětmi pohrát do jejich nové třídy, seznámit se s prostory a paní učitelkou. Přineste si s sebou již bačkorky, náhradní oblečení do šatny, gumáky a pláštěnku. První den se pro vás tak stane klidnějším a děti na něj budou připraveny.   Rozdělení dětí do jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn za hlavními dveřmi MŠ. Přejeme vám všem příjemný zbytek léta. Kolektiv MŠ Zámecká.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
-zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Bc. Dana Novotná
-učitelky
Bc. Helena Tauchmanová
-školní asistent, asistent pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
-administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
-kuchařka
Kateřina Pochopová
-pomocná kuchařka
Marta Palasová
-školnice
Kateřina Brumlichová
-uklízečka
Miloslav Jebavý
-údržbář