4. třída – Včeličky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Iveta Šenoldová, Viktorie Skálová

Aktuality ze 4. třídy
  • Z důvodů nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají prostory mateřských škol. MŠ Zámecká zajišťuje provoz pro děti, jejichž rodiče pracují pro IZS. Podobně jako na podzim i po Vánocích pokračujeme v distanční výuce pro děti, které nemohou navštěvovat MŠ. Ve třídě Včeliček posíláme rodičům hromadný email s tématem týdne, které vychází z TVP. Najdete zde náměty a činnosti, které jsou přizpůsobeny realizaci v rodinném prostředí (četba, básně, říkanky a písničky s rytmickým a pohybovým doprovodem, hry pro rozvoj smyslového vnímání, prostorového vnímání, matematických představ, všeobecného přehledu, rozvoje řeči, pracovních a výtvarných návyků, grafomotoriky a odkazy na webové stránky). Pro předškoláky máme navíc speciální pracovní listy. Vypracované pracovní listy si uschovejte, po obnovení provozu je, prosíme, přineste do MŠ, kde si je prohlédneme a potom založíme do Portfolia dítěte. Děti, které navštěvují MŠ, mají stejný program týdne a úkoly pracovních listů si vyhotoví v MŠ.  

  • Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022 (pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) proběhne v souladu s právními předpisy stanovených školským zákonem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pro obě základní školy v termínu od 19. dubna do 30. dubna 2021. ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otvírá při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy, třídní učitelky zde budou Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová. ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu, třídní učitelkou zde bude Mgr. Jana Matoušková. Dle Opatření MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k organizaci zápisů, vydaném na základě vyhlášení nouzového stavu se uskuteční pouze formální část zápisu, tzn. pouze podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je možné doručit následujícími způsoby: poštou do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole) Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol. Mgr. Oldřich Kuřík PaedDr. Václav Korbelář ředitel ZŠ J. Harracha 97 ředitel ZŠ Komenského 288 tel.: 481 543 160, 737 740 009 tel.: 481 544 382, 605 784 837 Podrobnější informace na: http://www.zsharracha.cz/ a http://komenskeho288.cz/  

  • V lednu nás navštívili nejen Tři králové, ale zima nám nadělila spoustu sněhu. Užívali jsme si zimní radovánky jako bobování, jízdu na lopatách, stavění sněhuláků a nejen to. Dětem začal Polytechnický kroužek pod vedením p. učitelky Ivety Šenoldové a Diany Hlouškové, při kterém si děti vyrobily krmítko pro ptáčky, kasičku, deníček , postavičku a další .Také nám začal kroužek angličtiny, který vede p. učitelka Viktorie Skálová. Po pečlivém tréninku během zimy jsme pro děti připravili v únoru trochu jiné lyžařské závody . Probíhaly v zámeckém parku, kde byla dětem postavena překážková dráha, kterou si vyzkoušeli jak lyžaři, tak i děti bez lyží. Největší odměnou pro všechny děti byl diplom a sladká medaile. Pro dospělé zas úsměvy dětí, pomoc rodičů a krásná atmosféra . Po lyžařských závodech následoval u „Včeliček“ hned karneval, který proběhl 18. února. Od rána do třídy místo našich dětí začali chodit rytíři, princezny, berušky, krokodýli, kouzelníci a spousta dalších. Na začátku byla módní přehlídka, při které jsme se snažili uhádnout naše masky. Chybět nemohla pořádná diskotéka, kdy vzduchem létaly balónky. Jak je v naší školce zvykem ,navštívili jsme i jiné třídy a spolu s ostatními dětmi jsme si zazpívali a ukázali své masky. Všichni si tento den náramně užili a vy se můžete podívat do fotogalerie, jak nám to všem slušelo. Od 1. března je ve školce NOUZOVÝ STAV a do MŠ dochází pouze děti rodičů pracujících v IZS. S ostatními dětmi se snažíme stále komunikovat přes hromadný e-mail a posílat distanční výuku s nápady na činnost s dětmi.

  • Milí rodiče, máme pro Vás zajímavý článek o činnostech, které podporují správné držení tužky s názvem: DOBŘE ROZVINUTÁ GRAFOMOTORIKA JE PODMÍNKOU PRO PSANÍ. Odkaz naleznete zde: https://www.rodina.cz/clanek9201.htm   Během trénování grafomotoriky nezapomeňte na správné držení tužky. Zda Vaše dítě drží správně tužku si můžete ověřit podle tohoto článku: https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/  

  • „Pojedeme na lyže, ale jenom jestli-že venku řádně nasněží, o to tu běží….“ naše zimní písnička nám v lednu opravdu sníh přivolala a tak jsme se hned pustili do jízdy na běžkách. První den jsme si přizvali trenérku lyžování  p. uč. Věrku Štočkovou , která nám vše vysvětlila, ukázala a poté už to bylo na nás. Den ode dne jsme se zlepšovali a na konci týdne již všech 19 lyžařů krásně kroužilo na tratích na poli u zámeckého parku. Velké poděkování patří  rodičům, kteří nám ochotně pomáhali. Pokud nám sněhové podmínky dovolí, plánujeme v únoru i LYŽAŘSKÉ ZÁVODY.  

  • Vážení rodiče, lyžařský kurz, který se měl konat 25.1.-29.1.2021 pro třídu Berušek a Včeliček se odkládá! Náhradní termín pro přihlášené dětí je 15.2.-19.2.2021. Děkujeme za pochopení.

  • Milí rodiče a děti! Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! A proto v klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.           Kolektiv MŠ Zámecká

  • Náš adventní čas jsme zahájili rozsvícením vánočního stromečku u nás na školní zahradě. Dopoledne jsme putovali se sněhovou vločkou a podařilo se nám zvládnout všechny úkoly, které si pro nás připravila… Uvázali jsme si a společně nazdobili adventní věnec, u kterého jsme si zopakovali názvy stromů, ze kterých jsme měli krásné větvičky. Nechyběla Barborka a její legenda a už jsme tančili v čertovském reji s čertími ocásky a rohy. To nám šlo náramně a pořádně jsme si to užili. Návštěva Mikulášské družiny, tentokrát z řad p. učitelek, již tak veselá nebyla. Došlo i na slzičky. Že by u nás někdo zlobil? Však naši kouzelnou metličku máme stále ve třídě. Co kdyby…. Rozsvěceli jsme postupně další a další svíčky na našem adventním věnci a připravovali se na Vánoce – dárečky, přáníčka, výzdoba třídy. Vše bylo připraveno a VÁNOCE U VČELIČEK mohly začít. Hned ráno jsme společně připravili bramborový salát a poté se vypravili do lesa i s dobrotami pro zvířátka. Po obědě jsme navštívili Krkonošské muzeum a podívali se na pohyblivé betlémy. Při společné slavnostní večeři nechyběl slavnostní přípitek, vánoční koledy a zvyky. Nakonec se u nás zastavil i Ježíšek se svými dary. Bylo to prostě krásné vánoční odpoledne a celý adventní čas….

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.  

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Iveta Šenoldová
Bc. Dana Novotná
Daniela Zollerová Dis.
učitelky


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
kuchařka
Kateřina Pochopová
pomocná kuchařka
Marta Palasová
školnice
Alena Votočková
uklízečka
Miloslav Jebavý
údržbář