O nás

Mateřská škola Kamarádka byla postavena v roce 1977. Nachází se vedle Zámeckého parku, za nemocnicí.

Mateřská škola má dva pavilony, propojené spojovací chodbou. Ke spojovací chodbě náleží přístavba, v níž je kuchyň, která v letech 2006 – 2007 prošla velkou rekonstrukcí a tím odpovídá nejnovějším hygienickým předpisům.

Mateřská škola má kapacitu 100 dětí. V každém pavilonu se nacházejí dvě třídy po 25 dětech. Do tříd jsou děti rozdělovány podle věku. V prvním oddělení „Kytiček“ jsou děti 2-3 leté, ve druhém oddělení u „Motýlků“ jsou děti 3-4 leté, ve třetím oddělení u „Berušek“ jsou děti 4-5leté a ve čtvrtém oddělení u „Včeliček“ jsou děti 6-7 leté a děti s odkladem školní docházky.

U mateřské školy se nachází velká zahrada, která je oplocena, vybavena zahradními domky, altánem a prvky z Tomových parků v rámci fondů EU.

V roce 2008 došlo k výměně stávajících oken za plastová, budova byla celkově zateplena a nově omítnuta.

Cílem naší MŠ je rozvíjet děti přirozenou výchovou, vést je k samostatnosti, sebedůvěře a respektovat jejich individuální požadavky a zájmy.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
-zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Bc. Diana Hloušková (MD)
Soňa Sofie Hlídková
Jitka Hofmanová
Bc. Věra Janovská
Jana Jezdinská
Mgr. Markéta Kebrtová
Mgr. Monika Nosková
Veronika Nosková
Bc. Dana Novotná
-učitelky
Markéta Tringelová
- asistent pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
-administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
-kuchařka
Kateřina Pochopová
-pomocná kuchařka
Marta Palasová
-školnice
Kateřina Brumlichová
-uklízečka
Aleš Pochop
-údržbář