O nás

Mateřská škola Kamarádka byla postavena v roce 1977. Nachází se vedle Zámeckého parku, za nemocnicí.

Mateřská škola má dva pavilony, propojené spojovací chodbou. Ke spojovací chodbě náleží přístavba, v níž je kuchyň, která v letech 2006 – 2007 prošla velkou rekonstrukcí a tím odpovídá nejnovějším hygienickým předpisům.

Mateřská škola má kapacitu 100 dětí. V každém pavilonu se nacházejí dvě třídy po 25 dětech. Do tříd jsou děti rozdělovány podle věku. V prvním oddělení „Kytiček“ jsou děti 2-3 leté, ve druhém oddělení u „Motýlků“ jsou děti 3-4 leté, ve třetím oddělení u „Berušek“ jsou děti 4-5leté a ve čtvrtém oddělení u „Včeliček“ jsou děti 6-7 leté a děti s odkladem školní docházky.

U mateřské školy se nachází velká zahrada, která je oplocena, vybavena zahradními domky, altánem a prvky z Tomových parků v rámci fondů EU.

V roce 2008 došlo k výměně stávajících oken za plastová, budova byla celkově zateplena a nově omítnuta.

Cílem naší MŠ je rozvíjet děti přirozenou výchovou, vést je k samostatnosti, sebedůvěře a respektovat jejich individuální požadavky a zájmy.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Iveta Šenoldová
Bc. Dana Novotná
Daniela Zollerová Dis.
učitelky


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
kuchařka
Kateřina Pochopová
pomocná kuchařka
Marta Palasová
školnice
Alena Votočková
uklízečka
Miloslav Jebavý
údržbář