3. třída – Berušky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Jitka Hofmanová, Diana Hloušková

Aktuality ze 3. třídy
  • Z důvodů nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají prostory mateřských škol. MŠ Zámecká zajišťuje provoz pro děti, jejichž rodiče pracují pro IZS. Podobně jako na podzim i po Vánocích pokračujeme v distanční výuce pro děti, které nemohou navštěvovat MŠ. Ve třídě Berušek posíláme rodičům hromadný email s tématem týdne, které vychází z TVP. Najdete zde náměty a činnosti, které jsou přizpůsobeny realizaci v rodinném prostředí (četba, básně, říkanky a písničky s rytmickým a pohybovým doprovodem, hry pro rozvoj smyslového vnímání, prostorového vnímání, matematických představ, všeobecného přehledu, rozvoje řeči, pracovních a výtvarných návyků, grafomotoriky a odkazy na webové stránky). Pro předškoláky máme navíc speciální pracovní listy. Vypracované pracovní listy si uschovejte, po obnovení provozu je, prosíme, přineste do MŠ, kde si je prohlédneme a potom založíme do Portfolia dítěte. Děti, které navštěvují MŠ, mají stejný program týdne a úkoly pracovních listů si vyhotoví v MŠ. Jitka Hofmanová a Diana Hloušková

  • Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021-2022 (pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) proběhne v souladu s právními předpisy stanovených školským zákonem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pro obě základní školy v termínu od 19. dubna do 30. dubna 2021. ZŠ Jilemnice, Jana Harracha 97 (II. ZŠ) otvírá při dostatečném počtu žáků dvě 1. třídy, třídní učitelky zde budou Mgr. Eva Koldová a Mgr. Pavla Vanclová. ZŠ Jilemnice, Komenského 288 (I. ZŠ) otevírá letos jednu 1. třídu, třídní učitelkou zde bude Mgr. Jana Matoušková. Dle Opatření MŠMT ze dne 5. 3. 2021 k organizaci zápisů, vydaném na základě vyhlášení nouzového stavu se uskuteční pouze formální část zápisu, tzn. pouze podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je možné doručit následujícími způsoby: poštou do datových schránek ZŠ Harracha wg55hjx nebo ZŠ Komenského xak2nju emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) na emaily zsharracha@netair.cz nebo centrum@komenskeho288.cz osobním podáním dne 29. a 30. dubna 2021 mezi 8. – 12. hodinou po předchozí telefonické domluvě! (z důvodů, aby nedošlo k větší koncentraci osob ve škole) Formulář žádosti k přijetí k povinné školní docházce nebo formulář žádosti o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na webových stránkách škol. Mgr. Oldřich Kuřík PaedDr. Václav Korbelář ředitel ZŠ J. Harracha 97 ředitel ZŠ Komenského 288 tel.: 481 543 160, 737 740 009 tel.: 481 544 382, 605 784 837 Podrobnější informace na: http://www.zsharracha.cz/ a http://komenskeho288.cz/  

  • Milí rodiče, máme pro Vás zajímavý článek o činnostech, které podporují správné držení tužky s názvem: DOBŘE ROZVINUTÁ GRAFOMOTORIKA JE PODMÍNKOU PRO PSANÍ. Odkaz naleznete zde: https://www.rodina.cz/clanek9201.htm   Během trénování grafomotoriky nezapomeňte na správné držení tužky. Zda Vaše dítě drží správně tužku si můžete ověřit podle tohoto článku: https://www.jak-spravne-psat.cz/priklady-spravneho-a-spatneho-psani/  

  • Radost, smích, rozzářená očička a možnost převléknout se za svého hrdinu to vše je součástí karnevalu, kterého jsme se všichni nemohli dočkat. Vyzdobili jsme si třídu, vyrobili šaška, maminky nám připravily masky a karnevalové veselí mohlo k nám. Začali jsme promenádou po školce, kde jsme se předvedli ve svých maskách. Následně jsme se občerstvili, zatancovali si a zahráli několik karnevalových her, dokonce ani tombola nechyběla. A protože jsme se na karneval opravdu dobře připravili, zasloužili jsme si všichni sladkou odměnu a diplom. Škoda, že nám to dopoledne tak rychle uteklo.

  • Letošní zima nám sice nadělila bohatou sněhovou nadílku, ale očekávaný kurz ve sjezdovém lyžování na Kněžickém vrchu se, bohužel, z důvodu coronavirových opatření nemohl uskutečnit. My jsme však neotáleli a využili sněhových podmínek v zámeckém parku k běžeckému lyžování. Každý den jsme pilně trénovali a zdokonalovali naše dovednosti na běžkách. Nakonec jsme lyžařskou sezonu zakončili společně se Včeličkami překážkovými závody. Děti dostaly startovní čísla a na každém stanovišti předvedly své běžecké dovednosti- stromeček, sjezd, odšlapy stranou, slalom apod. Závod se konal i pro nelyžaře, kteří také museli zdolat pár překážek- hod míčkem do obruče, přeskakování a podlézání překážek, krok přísunný stranou, běh do kopce, běh z kopce a slalom. Závody měly tu správnou atmosféru díky fanouškům ze třídy Motýlků a Kytiček, kteří z plných plic volali „Do toho, do toho!“. Na závěr byly děti odměněny medailí a diplomem. Velké poděkování také patří rodičům, kteří nám pomáhali s organizací této vydařené akce. Děkujeme

  • První týden ve školce v novém roce jsme s dětmi oslavili svátek Tří králů. Vyprávěli jsme si příběh, naučili se písničku, vyrobili královské koruny a společně vyrazili zazpívat a popřát ostatním dětem a zaměstnancům do nového roku hlavně zdraví, štěstí a lásku. Za okny nám Krakonoš vyčaroval bohatou sněhovou nadílku, která nám všem vykouzlila velký úsměv na rtech. Ihned jsme museli vyrazit postavit Olafa, udělat pár andělíčků a svést se na kluzáku. Dokonce jsme po roce oprášili lyže a vyrazili do parku na pořádnou lyžovačku. Každým dnem děláme velké pokroky, a proto nás již brzy čekají lyžařské závody. Sportování to nás baví, a tak jsme si uspořádali zimní olympiádu. Zdolali jsme nelehké disciplíny jako je: hokej, biatlon, hod sněhovou koulí, přenášení sněhu na lopatě a rychlou jízdu na kluzákách. Všechny děti byly moc šikovné a tak si zasloužily diplom a sladkou odměnu. Předškoláci si na polytechnickém kroužku vyrobili krmítko pro ptáčky, díky kterému můžeme pozorovat malé kamarády, jak si pochutnávají na dobrotách přímo před našimi okny. Zajímavé je také pozorovat stopy, které za sebou zanechávají. Kroužek anglického jazyka také zahájil a přivítal šikovné děti, které mají chuť naučit se něco nového. Vzhledem k situaci ve světě, jsme vděční za každý den, který můžeme strávit spolu s úsměvem na tváři. I Vám milí rodiče, přejeme, aby Vás úsměv provázel i nadále a abyste vykročili do nového roku tou správnou nohou.   Veškeré fotografie z uplynulých akcí najdete na webových stránkách.   Vaše paní učitelky z Berušek Diana a Jitka

  • Vážení rodiče, lyžařský kurz, který se měl konat 25.1.-29.1.2021 pro třídu Berušek a Včeliček se odkládá! Náhradní termín pro přihlášené dětí je 15.2.-19.2.2021. Děkujeme za pochopení.

  • Milí rodiče a děti! Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! A proto v klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.           Kolektiv MŠ Zámecká

  • Vzhledem k nepříznivé situaci (Covid – 19) jsme museli některé veřejné akce v tomto svátečním období zrušit. Přesto jsme si přípravy na Vánoce radostně užili. Začali jsme výrobou vánočních dárečků a přáníček pro naše rodiče, kolektiv zaměstnanců a firmy, které spolupracují se školou. Napekli jsme vanilkové rohlíčky a provoněli školku. Následovala módní přehlídka v zástěrkách. Vyzdobili jsme si školku, zapálili 1. Adventní svíčku, rozbalili první dáreček z adventního kalendáře a počítali, kolik dní nám zbývá do Vánoc. Zazpívali koledy, přivítali jsme Ježíška na školní zahradě, rozsvítili vánoční stromeček a vydali se na cestu za vánočními symboly. Na každém stanovišti jsme plnili úkoly. Škoda jen, že jsme tento den nemohli užít společně s našimi rodiči tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Společně jsme si ustrojili stromeček ve třídě a vyprávěli si, jaké dávají ozdoby na stromeček děti doma. Barborka nás podělila svými sladkostmi a nechyběla ani Mikulášská nadílka – několik slziček a spousta slibů od dětí.  Jako obvykle se vůůůůůůůůůbec nikdo nebál, vždyť to byli jen převlečení lidé! A kdo, že to byl? S blížícími se Vánocemi si více povídáme příběh o narození Ježíše, čteme a posloucháme pohádky, nacvičujeme koledy s rytmickými nástroji. Vyzkoušeli jsme si vánoční zvyky – krájení jablka, házení střevícem, pouštění lodiček. Na Vánoce si lidé vyráběli betlémy. I my jsme si udělali výstavu na chodbě v MŠ             a následně jsme navštívili výstavu v jilemnickém muzeu, kde nás nejvíce zaujali mechanické betlémy. Vánoce u Berušek vyvrcholily dlouho očekávanou nadílkou dárečků pod stromečkem. Každé z dětí si odneslo domů svůj dáreček, vyrobené dárečky a přáníčka pro rodiče. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Procházkou ke krmelci na Kozinec jsme si připomněli život zvěře v zimě a péči lidí o ně. Děti jim přinesly kaštany. Děkujeme také Vám, rodičům, za krásná přání a dárečky. Děkujeme Vám za spolupráci. Ať je ten nový rok šťastný a krásný. Hodně zdraví Vám všem. Přejí  Jitka  a Diana

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Iveta Šenoldová
Bc. Dana Novotná
Daniela Zollerová Dis.
učitelky


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
kuchařka
Kateřina Pochopová
pomocná kuchařka
Marta Palasová
školnice
Alena Votočková
uklízečka
Miloslav Jebavý
údržbář