3. třída – Berušky

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Jitka Hofmanová, Diana Šírová

Aktuality ze 3. třídy
  • Milí rodiče a děti! Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! A proto v klidu si užijte vánoční chvíle a po Novém roce zas v plné síle vykročte nanovo a v dobrém zdraví po celý rok přejeme Vám, abyste se smáli.           Kolektiv MŠ Zámecká

  • Vzhledem k nepříznivé situaci (Covid – 19) jsme museli některé veřejné akce v tomto svátečním období zrušit. Přesto jsme si přípravy na Vánoce radostně užili. Začali jsme výrobou vánočních dárečků a přáníček pro naše rodiče, kolektiv zaměstnanců a firmy, které spolupracují se školou. Napekli jsme vanilkové rohlíčky a provoněli školku. Následovala módní přehlídka v zástěrkách. Vyzdobili jsme si školku, zapálili 1. Adventní svíčku, rozbalili první dáreček z adventního kalendáře a počítali, kolik dní nám zbývá do Vánoc. Zazpívali koledy, přivítali jsme Ježíška na školní zahradě, rozsvítili vánoční stromeček a vydali se na cestu za vánočními symboly. Na každém stanovišti jsme plnili úkoly. Škoda jen, že jsme tento den nemohli užít společně s našimi rodiči tak, jak jsme byli v minulosti zvyklí. Společně jsme si ustrojili stromeček ve třídě a vyprávěli si, jaké dávají ozdoby na stromeček děti doma. Barborka nás podělila svými sladkostmi a nechyběla ani Mikulášská nadílka – několik slziček a spousta slibů od dětí.  Jako obvykle se vůůůůůůůůůbec nikdo nebál, vždyť to byli jen převlečení lidé! A kdo, že to byl? S blížícími se Vánocemi si více povídáme příběh o narození Ježíše, čteme a posloucháme pohádky, nacvičujeme koledy s rytmickými nástroji. Vyzkoušeli jsme si vánoční zvyky – krájení jablka, házení střevícem, pouštění lodiček. Na Vánoce si lidé vyráběli betlémy. I my jsme si udělali výstavu na chodbě v MŠ             a následně jsme navštívili výstavu v jilemnickém muzeu, kde nás nejvíce zaujali mechanické betlémy. Vánoce u Berušek vyvrcholily dlouho očekávanou nadílkou dárečků pod stromečkem. Každé z dětí si odneslo domů svůj dáreček, vyrobené dárečky a přáníčka pro rodiče. Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese. Procházkou ke krmelci na Kozinec jsme si připomněli život zvěře v zimě a péči lidí o ně. Děti jim přinesly kaštany. Děkujeme také Vám, rodičům, za krásná přání a dárečky. Děkujeme Vám za spolupráci. Ať je ten nový rok šťastný a krásný. Hodně zdraví Vám všem. Přejí  Jitka  a Diana

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Iveta Šenoldová
Bc. Dana Novotná
Daniela Zollerová Dis.
učitelky


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
kuchařka
Kateřina Pochopová
pomocná kuchařka
Marta Palasová
školnice
Alena Votočková
uklízečka
Miloslav Jebavý
údržbář