Vítáme Vás na stránkách MŠ Valteřická – Brouček.


bro-pn Odloučené pracoviště
MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz
Zástupkyně ředitelky Bc. Jana Farská

Aktuality z MŠ Valteřická
  • Ve čtvrtek 5.1.2023 navštívila naší mateřskou školu paní Kamila Nývltová z KRNAP Vrchlabí. Seznámila děti se životem zvířat v zimě, s odletem ptáků a s tím, co se děje v přírodě v zimě. Děti se také aktivně  zapojily do poznávacích činností. Skládaly puzzle, hledaly stíny a zahrály si pohybovou hru. Průběh akce si můžete  prohlédnout na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Navsteva_z_KRNAPu-Zviratka_v_zime

  • Vážení rodiče, ve čtvrtek 1.12.2022 se v mateřské škole uskutečnila akce pro předškoláky – Markétina dopravní výchova. Děti byly seznámeny s tím, jak chránit svoje zdraví při jízdě autem, bezpečným pohybem na silnici a chodníku. Děti si vyzkoušely, jak být správně připoutaný v autosedačce, jak se správně vybavit bezpečnostními prvky na oblečení, aby byly na ulici vidět. Také na pokusu viděly, co se stane, když je řidič nepřipoutaný. Odkaz na foto z akce najdete na: https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Marketina_dopravni_vychova/

  • U příležitosti Dne stromů, který připadne na čtvrtek 20.10.2022, půjdou starší děti do zámeckého parku do Jilemnice, kde se zúčastní programu Semínko země. Program je zaměřený především na rozvoj smyslového vnímaní a emočních vazeb k přírodě.

  • 22.9.2022   Návštěva pejska v MŠ. Děti se naučí, jak se chovat, když potkají na ulici cizího psa. 23.9.2022   Koloběžkiáda  – hřiště Jilemnice; zúčastní se pouze předškoláci z obou tříd 7. 10.2022 –  v rámci akce Týden knihoven program v Erbovním sále , zúčastní se pouze předškoláci. Kateřina Kubalová – současná česká autorka představí svoji tvorbu malým čtenářům při besedě nad oblíbenými a dětmi vyhledávanými knihami. Např. Kouzelné karamelky na dobrou noc, Plašmyška,…  

  • V pátek 13.5. jsme se zúčastnili exkurze u hasičů. Děti si prohlédly vnitřní prostory hasičárny, svezly se na tyči jako hasiči, když pospíchají k požáru. Dále se seznámily s technikou a různým vybavením, které hasiči potřebují ke svoji práci. Na závěr si vyzkoušely hasit hadicí a oblékly se do hasičského oblečení. Foto z akce najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Hasici_-_MS_kveten_2022/

  • Vážení rodiče, na odkaze https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Vanoce_ve_skolce/ si můžete prohlédnou fotografie a videa z vánoční nadílky ve školce a z vánočního zpívání koled „Na schodech“.

  • Vážení rodiče, v rubrice https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/ najdete fotografie z dění v naší mateřské škole od začátku školního roku. Starší děti se zúčastnily v září dvou akcí v rámci týdne mobility, a to Dne bez aut a Koloběžkiády.  První akce se moc nezdařila, protože začalo pršet. Dětem se nejvíce líbil nový záchranný vůz, který si mohly prolézt a seznámit se s jeho vybavením. Bohužel na skákací hrad, na který se děti moc těšily, se nedostalo, protože začalo pršet. Koloběžkiáda byla již zdařilejší, počasí bylo dobré a děti si užily nejrůznější aktivity. V galerii najdete také momentky z pobytu vašich dětí ve třídě i venku.

  • Vážení rodiče, od 1. 9. 2021 si budete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí prostřednictvím SMS na tel. číslo třídy Vašeho dítěte a to do 7:30 hod. daného dne. V SMS zprávě uvedete: jméno a příjmení dítěte, dobu odhlášení / po nemoci přihlášení, a Vaše jméno a příjmení. Přehled telefonních čísel naleznete ve svých třídách na webových stránkách a na nástěnkách ve škole. Zkontrolujte si prosím svoje tel. čísla, změnu prosíme aktualizovat. Děkujeme 😊

  • V letošním školním roce se děti opět mohly zúčastnit sportovní školičky. Po dobu čtyř týdnů se konalo 7 lekcí, ve kterých se děti seznámily s několika druhy sportů.  Vzhledem k příznivému počasí se mohly všechny lekce konat na školní zahradě. Všechny děti cvičily s radostí a na závěr obdržely medaile. Co všechno děti dělaly si můžete prohlédnout ve fotogalerii na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Sportovni_skolicka/

  • Ve čtvrtek 27. 5. 2021 nás navštívila paní Nová s pejskem Tessie. Nejdříve dětem ukázala základní povely pro psa. Poté si s dětmi povídala o tom, jak pes může zachraňovat a vyprávěla vlastní zážitky a zkušenosti. Tessie dětem předvedla, jak umí vyhledat ztracené dítě, co všechno si na sebe musí obléknout, aby mohla zachraňovat lidi na lodi nebo ve vodě. V programu nechyběla ani velmi oblíbená disciplína – vyhledávání a slupnutí piškotu z dětských zad. Na závěr si mohly všechny děti Tessie pohladit. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Pes_zachranar_2021/  

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář