Den rodiny

V úterý 28.5. proběhne na školní zahradě oslava Dne rodiny. Pro celou rodinu budou připravené zábavné úkoly. které můžete plnit průběžně podle vašich časových možností od 14,30 do 16,30 hod. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v budově mateřské školy.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář