Preventivní screeningové vyšetření zraku

Preventivní screeningové vyšetření zraku se bude konat v pondělí 17.6.2024 v 8,30 hod. Cena vyšetření 200,- Kč.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář