Slavnostní rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení s předškoláky se uskuteční ve čtvrtek 13.6. v 15,00 v mateřské škole.

Po ukončení rozloučení děti zůstanou v MŠ na noční přespání.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář