2. třída – Motýlci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jana Farská, Zuzana Farská

Aktuality ze 2. třídy
  • Vážení rodiče, dle nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají provozy mateřských škol. Z tohoto důvodu se uzavírá i naše pracoviště. Třída Motýlků bude nadále pokračovat v distančním vzdělávání formou nabídky činností, které každý z rodičů předškoláka dostane do své emailové schránky. Vypracované pracovní listy můžete po obnovení provozu přinést do MŠ, s dětmi si je prohlédneme a následně založíme do portfolia dítěte. Každý týden připravují paní učitelky soubor pracovních listů a  aktivit na určité téma k přípravě pro vstup do základní školy. Soubor obsahuje všechny oblasti rozvoje dítěte (rozvoj grafomotorických dovedností, početních představ, sluchového a zrakového vnímání, všeobecného přehledu, zrakové a sluchové paměti, pracovních návyků,..)  Rodiče mají k dispozici užitečné odkazy, kde děti mohou některé úkoly vypracovávat na PC. https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ https://nns.cz/predskolak/   V případě potřeby je po předchozí dohodě možná individuální konzultace s učitelkou.  

  • Vážení rodiče, letošní zima byly po dlouhé době velice pěkná a dovolila nám mnoho dní pobývat na sněhu. Děti ze třídy Berušek se vyřádily na kluzáku nebo hrou se sněhem. Děti ze třídy Motýlků víc jak 3 týdny lyžovaly na běžkách a moc si to užívaly. Poslední týden téměř všechny děti sjížděly i kopec proti školce a s těmi nejlepšími jsme se vydali na delší výlet ke Žlábku. Všechny děti musíme pochválit za snahu a trpělivost. Chválíme i všechny rodiče, protože všem dětem opatřili lyže. A velký patří panu O. Jindřiškovi za perfektně projeté a upravené stopy, ve kterých se moc hezky učilo dětem lyžovat. Fotky z lyžování a zimních radovánek najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/  

  • V týdnu od 14. do 18. 9. probíhal v Jilemnici Týden mobility. Dvou akcí se zúčastnily i děti ze třídy Motýlků. Na obě akce jsme šli do Jilemnice i zpět pěšky. První akcí byla Koloběžkiáda, která se konala na jilemnickém hřišti. Děti si zajezdily na koloběžkách a odrážedlech, chodily po pocitových chodníčcích, malovaly na sádrové odlitky a zacvičily si s kostkami a obručemi. Druhou akcí bylo cvičení s A- Stylem Liberec v sokolovně. Ráno jsme se sešli společně s dětmi z MŠ Spořilovská v sokolovně. Tři cvičitelky děti provázely cvičením s hudbou a cvičením na neobvyklém gymnastickém nářadí. Obě akce byly velice zdařilé, dětem se moc líbily, po celou dobu trvání byly v pohybu a vůbec se nenudily. Fotografie z obou akcí najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.   

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
Štěpánka Chlumská
učitelky


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
kuchařka, administrativní pracovnice
Renáta Hrachová
školnice
Jaromír Horáček
údržbář