2. třída – Motýlci

S Vašimi dětmi ve třídě pracují: Bc. Jana Farská a Zuzana Farská

Třídní mobil: 704973200

Aktuality ze 2. třídy
  • Organizace školního roku 2023/2024 V pátek 29. září 2023 MŠ uzavřena Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023 (omezený provoz) Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vzdělávání začne ve středu 3. ledna 2024 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. 2. – 3. 3. 2024 (omezený provoz) Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024 (MŠ uzavřena)

  • V úterý 1. 6. jsme s dětmi ze třídy Motýlků oslavili Den dětí. Abychom v současné nelehké situaci podpořili i místní podnikatele, zašli jsme s nimi do Korálkové dílny. Již předem si děti vybraly z široké nabídky dáreček, který si vytvoří a zároveň jim udělá radost. A protože děti slavily svátek, při zpáteční cestě do školky si pochutnaly na nanuku. Fotografie z akce najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Koralkova_dilna/

  • Ve čtvrtek 20.5. se děti ze třídy Motýlků zúčastnily projektového dne s Policií ČR. Akce se uskutečnila na školní zahradě MŠ Spořilovská. Děti byly seznámeny s pravidly pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při pohybu na silnici a na chodníku. Nejvíce se dětem líbilo policejní auto, kam si mohly sednout a vyzkoušet si všechny jeho funkce, včetně spuštění houkačky. Také si potěžkaly ochrannou vestu, se kterou se mohly i proběhnout. Celá akce byla zdařilá, děti byly spokojené. A protože bylo hezké počasí, obě cesty jsme absolvovali pěšky. Fotografie z akce najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Den_s_Policii_CR/

  • Celý týden před druhou květnovou nedělí děti tvořily dárečky a přáníčka pro maminku, učily se pro ně básničky a písničky. Vše před maminkami utajily až do doby předání dárečků. Jejich tvoření najdete najdete na  https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Maminky_maji_svatek/

  • V týdnu od 14. do 18. 9. probíhal v Jilemnici Týden mobility. Dvou akcí se zúčastnily i děti ze třídy Motýlků. Na obě akce jsme šli do Jilemnice i zpět pěšky. První akcí byla Koloběžkiáda, která se konala na jilemnickém hřišti. Děti si zajezdily na koloběžkách a odrážedlech, chodily po pocitových chodníčcích, malovaly na sádrové odlitky a zacvičily si s kostkami a obručemi. Druhou akcí bylo cvičení s A- Stylem Liberec v sokolovně. Ráno jsme se sešli společně s dětmi z MŠ Spořilovská v sokolovně. Tři cvičitelky děti provázely cvičením s hudbou a cvičením na neobvyklém gymnastickém nářadí. Obě akce byly velice zdařilé, dětem se moc líbily, po celou dobu trvání byly v pohybu a vůbec se nenudily. Fotografie z obou akcí najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář