Den Země

V pondělí 22.4. jsme si společně připomněli celosvětový Den Země. Všemu předcházely projekty, které se týkaly ochrany přírody, třídění odpadů a vody. Získané znalosti z projektů děti uplatnily na stezce, která měla celkem sedm zastavení, a to voda, slunce, vzduch, pevnina, příroda – les, hlína, včely. Na jednotlivých stanovištích si děti vyprávěly co již umí a plnily úkoly k danému tématu. U každé zastávky také poznávaly písmeno, které doplnily do tajenky. Na závěr si děti vyrobily čelenku se zeměkoulí. Jak se dětem na stezce vedlo si můžete prohlédnout na https://eu.zonerama.com/MSBroucekValterickaJilemnice/Album/11357287?secret=r8I99YR72aT5Wnb1469Io98fX

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář