Sférické kino

V pondělí 29.4. půjdou předškoláci do MŠ Roztocká do sférického kina. Sférické kino se nachází uvnitř kopule stanu, děti budou vleže pozorovat zážitkový, zábavně-vzdělávací proces promítání, který bude vidět po celé kopuli stanu. Děti se ocitnou v kouzelném prostoru a budou si připadat, jakoby byly třeba…..přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. nebo poodhalí tajemství světa stromů, ponoří se do hlubin moří, prozkoumají nekonečný vesmír a mnoho dalšího.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář