Beseda v knihovně

V pátek dne 10. 5. 2024 půjdeme se staršími dětmi v rámci knihovny na besedu s paní A. Popprovou, která nám představí svojí knížku „Medový domeček“. Necelou hodinu trvající zajímavá beseda se uskuteční v Tržnici řemesel.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská (MD)
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář