PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024

Vážení rodiče,

z důvodu stavebních prací v MŠ Zámecká bude prázdninový provoz probíhat pouze na pracovišti Roztocká 994, provoz zajištují jednotlivá pracoviště takto:

  • od 7. 2023 do 26. 7. 2024 provoz zajišťuje pracoviště Valteřická a  Zámecká
  • od 29. 7. 2023 do 23. 8. 2024 provoz zajišťuje pracoviště Roztocká a Valteřická
  • od 26. 8. 2023 budou otevřena všechna pracoviště (v případě nedokončených stavebních prací na pracovišti Zámecká, bude provoz v MŠ Roztocká i pro děti ze Zámecké)
  • 9. 2024 zahájení školního roku