Návštěva knihovny

Ve čtvrtek dne 22. 9. 2022 jsme se všemi předškoláky z MŠ Roztocká navštívili erbovní sál v jilemnickém pivovaru. Děti se zde zúčastnily programu od Knihovny Jaroslava Havlíčka – setkání s paní spisovatelkou Dankou Šárkovou a její knihou Alenka a Krakonošova obora. Již samotné přivítání dětí dobově oblečenou paní spisovatelkou bylo velkým překvapením
a zážitkem. Když se děti pohodlně usadily, mohly si kousek příběhu vyslechnout, kousek prohlédnout a kousek si vyzkoušet zahrát. Celé setkání bylo pro všechny velmi zajímavé
a přínosné.

Za předškoláky Kateřina Kozáková

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová, MBA
-ředitelka školy


Mgr. Jana Klikorková
-statutární zástupkyně ředitelky a zástupkyně pro pracoviště Roztocká


Mgr. Lucie Čadanová
Anna Hofmanová
Štěpánka Chlumská
Kateřina Kozáková, Dis.
Blanka Lamačová, Dis.
Marcela Lízrová
Eva Matyášová
Bc. Jitka Nosková
Marcela Streitová
Bc. Hana Šmídová
-učitelky


Lucie Horáčková, Dis.
Milada Tužová
Miroslava Zimčáková
Marcela Lízrová
-asistenti pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
-vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
-vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
-hlavní kuchařka
Lubomíra Hartigová
- kuchařka
Jana Brožová
-pomocná kuchařka
Markéta Zuzánková
-školnice
Petra Žalská (zástup za paní Málkovou)
Zuzana Málková
-uklízečka
Michael Pitra
-údržbář