Platby za březen a duben

Vážení rodiče,

z důvodu vládního nařízení o uzavření MŠ, bude úplata za předškolní vzdělávání  za měsíc březen a duben 2021 prominuta těm dětem, které díky vládním rozhodnutím nemohly mateřskou školu navštěvovat.
Vzniklý přeplatek, u řádně platících rodičů, se promítne do celkového vyúčtování plateb v MŠ.
Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti a to v průběhu měsíce říjen.
Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář