Krakonošův trojboj

KRAKONOŠŮV TROJBOJ

Jubilejní 20. ročník Krakonošova trojboje konaného dne 23. září připravila Podkrkonošská společnost ve spolupráci se Střediskem volného času dětí a mládeže v Semilech za podpory z prostředků Libereckého kraje, Města Semily, NADACE AXL a UniCredit Bank.

Za pěkného počasí jsme se vydali autem pro přepravu čtyř soutěžících a doprovodu učitelek třídy speciální z Jilemnice do Semil. Po vyplnění prezenční listiny a provedení kontroly startovních  čísel jsme se přesunuli na semilský Ostrov, kde v prostoru u dětského hřiště, v 9,30 hodin byla zahájena soutěž slavnostním nástupem účastníků za dozoru Krakonoše, vřelým přivítáním starostky Semil i ostatních organizátorů.

Děti s přidělenými čísly s nadšením plnily disciplíny hod krabicí, běh a skok do dálky. Po zvládnutí všech tří soutěží, v čase propočítávání výsledků, jsme si dopřáli občerstvení z vlastních zásob a netrpělivě čekali na výsledky. Překvapením pro všechny byl Adam, který s dětmi poprvé seděl u stolu a jedl. V kategorii C, děvčata a chlapci do 10 let, jsme získali 2 diplomy s cenami, 1. místo Nikolka, 2. místo Filip a pro ostatní soutěžící děti Adélku a Adama účastnický list a pro každého batoh. Po celou dobu ve volném čase bylo možné využívat připravené hry na Ostrově, herní prvky na hřišti, pískovišti, na kterém si pěkně hrál Adam, houpání na houpačkách, v závěsných sítích, vyzkoušení prolézaček různých druhů, obtížností i náročnosti, kolotoč, nabírání písku napevno připevněným kovovým bagrem v areálu prostorného pískoviště pro větší děti. Nikolka a Filip si procvičili své dovednosti, odvahu při jízdě na kladce, zde získali novou zkušenost, překonali strach, chlapec se zprvu bál, byl opatrnější, potom chtěl jízdy několikrát opakovat. Dle zájmu dětí jsme si vyzkoušeli také přecházení po velkých kamenech. Čas byl neúprosný, blížila se doba odjezdu, sluníčko pěkně hřálo a zbývalo se ještě zastavit u Jizery pozorovat ryby v řece a hlavně nakrmit kachny i kačery. Při krmení překvapila Adélka, obdivuhodně dokázala z krajíčků chleba uždibovat malé kousky a házet kačenám. Děti byly v rámci svých možností ukázněné, se zájmem pozorovaly živé tvory a oči jim zářily radostí.

Dvacátý ročník Krakonošova trojboje i přes značná omezení a opatření  rukou, stolů na občerstvení, roušky, rozestupy…) jsme si užili. Ocenili jsme srdečné a příjemné přijetí všech organizátorů, jejichž práce není nikdy dost doceněna, patří jim velký dík. Pohodu(dezinfekce a šťastné tváře účastníků můžeme doložit zajímavými fotografiemi. Ze Semil jsme odjížděli ve 13,00 hodin a do MŠ jsme se vraceli s neobyčejnými zážitky. Dnešní den byl pro nás přínosný, poznali jsme ctižádost, soutěživost a chování dětí v neznámém prostředí.

Jitka Nosková

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář