MŠ Zámecká v Jilemnici vzpomíná 45 let od otevření

Pro novou MŠ našli bývalí zastupitelé města vhodné a klidné místo za zámeckým parkem. V květnu 1975 začala její výstavba – název byl „První mateřská škola Zámecká Jilemnice, okres Semily“. Provoz byl zahájen 12. 12. 1977 v jednom pavilonu ve dvou třídách a druhý pavilon se otevřel 6. 3. 1978. MŠ od srpna 1977 vedla paní ředitelka Ludmila Makovičková. Na první školní rok bylo zapsáno 140 dětí do čtyř tříd, tj. 35 dětí na jednu třídu.  V letech 1986 – 1987 došlo z důvodu zatékání k přestavbě původní rovné střechy na sedlovou. V roce 1989 byl snížen počet dětí ve třídách na 20 – 25.    V letech 2001 – 2002 vážně onemocněla paní ředitelka a řízením MŠ byla pověřena paní učitelka Věra Kyzewettrová. 1. 1. 2003 nastala velká legislativní změna, kdy všechny tři MŠ v Jilemnici byly sloučeny v jeden právní subjekt s názvem Mateřská škola Jilemnice se sídlem v MŠ Spořilovská. MŠ Zámecká a MŠ Valteřická (v Hrabačově) se staly odloučenými pracovišti. Ředitelkou byla jmenována paní Jarmila Kvardová. Po jejím odchodu nastoupila na tuto funkci paní Alena Jindřišková. V letech 2008 – 2009 proběhla venkovní rekonstrukce MŠ, týkala se výměny oken, zateplení budov a nové fasády. MŠ si oblékla krásný nový kabátek v pastelových barvách – žluté, oranžové a zelené. Město získalo ještě dotaci na vybavení zahrad všech tří MŠ herními prvky z Tomových parků, které by v současnosti potřebovaly větší péči a údržbu. V tomto roce se znovu otevřela naše první třída, která byla od roku 1999 uzavřena pro nízký počet dětí. Třídu po tuto dobu využívala ZŠ a poté ZUŠ pro svůj taneční obor. V roce 2014 – 2015  nastala další větší změna – u vstupních dveří začal fungovat čipový systém, který zajišťuje větší bezpečnost pro děti. Moc se také těšíme na plánovanou modernizaci prostor MŠ.

Od 1. 1. 2002 zároveň se vstupem do právní subjektivity nese naše MŠ název Kamarádka. Říkáme, že jsme tu taková jedna velká rodina. Za 45 let prošlo dveřmi této školky na stovky dětí. Bývalí absolventi už k nám vodí svoje děti, vzpomínají, porovnávají a my jsme rádi, že se k nám vracejí. V současné době má MŠ čtyři obsazené třídy, dohromady 96 dětí a 14 zaměstnanců. Od roku 2019 vede MŠ paní ředitelka Mgr. Monika Králová. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Krok za krokem celým rokem“ je společný pro všechny tři MŠ. Z něho vycházejí třídní vzdělávací programy, které jsou uzpůsobeny na míru jednotlivým třídám a věku dětí. Nejmenší děti tráví většinu času se svými učitelkami ve třídě a na zahradě. Nejstarší děti si už mohou dovolit delší vycházky, výlety, exkurze. Vždyť každý věk si žádá své. Snažíme se o neustálou spolupráci s rodiči, vymýšlíme různé akce. Prioritou je pro nás všestranný a harmonický rozvoj dětí.

Společné přání: „Milá školko, Kamarádko naše, přejeme Ti hodně usměvavých dětských tváří, spokojených rodičů, ať se tu máme všichni i nadále krásně a ať všem zůstávají milé a hřejivé vzpomínky na společně prožitý čas“.

Všechno nejlepší přeje kolektiv MŠ Zámecká v Jilemnici.

kam-pn

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Eva Vaníčková
-zástupkyně ředitelky


Lidmila Fischerová
Jana Jezdinská
Mgr. Monika Nosková
Jitka Hofmanová
Diana Hloušková
Viktorie Skálová
Bc. Dana Novotná
-učitelky
Bc. Helena Tauchmanová
-školní asistent, asistent pedagoga


Provozní zaměstnanci


Ivana Jebavá
-administrativní pracovnice pro kuchyň
Margita Maršálková
-kuchařka
Kateřina Pochopová
-pomocná kuchařka
Marta Palasová
-školnice
Kateřina Brumlichová
-uklízečka
Miloslav Jebavý
-údržbář