Den stromů

U příležitosti Dne stromů, který připadne na čtvrtek 20.10.2022, půjdou starší děti do zámeckého parku do Jilemnice, kde se zúčastní programu Semínko země. Program je zaměřený především na rozvoj smyslového vnímaní a emočních vazeb k přírodě.

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
-zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
-učitelky
Jana Rychtrová
- školní asistent


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
-kuchařka, administrativní pracovnice
Marie Novotná
-školnice
Jaromír Horáček
-údržbář