Platby za březen a duben

Vážení rodiče,

z důvodu vládního nařízení o uzavření MŠ, bude úplata za předškolní vzdělávání  za měsíc březen a duben 2021 prominuta těm dětem, které díky vládním rozhodnutím nemohly mateřskou školu navštěvovat.
Vzniklý přeplatek, u řádně platících rodičů, se promítne do celkového vyúčtování plateb v MŠ.
Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti a to v průběhu měsíce říjen.
Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
Štěpánka Chlumská
učitelky


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
kuchařka, administrativní pracovnice
Renáta Hrachová
školnice
Jaromír Horáček
údržbář