Informace o provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Předpokládané otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12. 4 .2021:

V naší mateřské škole se toto bude týkat všech předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31. 8. 2015), děti ze speciální třídy a děti rodičů IZS.

Pro ostatní mladší děti budou školy nadále uzavřeny. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí.

Informuji předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých v celém areálu školy.

Předpokládá se povinné testování předškoláků antigen. testy 2x týdně při vstupu do školy, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut, abyste si dítě otestovali (MŠ budou otevřeny od 6.15 hod.).

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
Štěpánka Chlumská
učitelky


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
kuchařka, administrativní pracovnice
Renáta Hrachová
školnice
Jaromír Horáček
údržbář