Platby za březen a duben

Vážení rodiče,

z důvodu vládního nařízení o uzavření MŠ, bude úplata za předškolní vzdělávání  za měsíc březen a duben 2021 prominuta těm dětem, které díky vládním rozhodnutím nemohly mateřskou školu navštěvovat.
Vzniklý přeplatek, u řádně platících rodičů, se promítne do celkového vyúčtování plateb v MŠ.
Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti a to v průběhu měsíce říjen.
Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí