Informace o provozu mateřské školy od 12. 4. 2021

Předpokládané otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12. 4 .2021:

V naší mateřské škole se toto bude týkat všech předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31. 8. 2015), děti ze speciální třídy a děti rodičů IZS. 

Pro ostatní mladší děti budou školy nadále uzavřeny. 

Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí.

Informuji předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých v celém areálu školy.

Předpokládá se povinné testování předškoláků antigen. testy 2x týdně při vstupu do školy, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut, abyste si dítě otestovali (MŠ budou otevřeny od 6.15 hod.).

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí